Wtorki radcowskie w Warszawie – III/IV kwartał 2016 r.

wrWychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w III i IV kwartale 2016 r. kontynuujemy ideę organizacji w każdy pierwszy wtorek miesiąca wykładów z prawa karnego, zaś w każdy drugi wtorek miesiąca wykładów z kompetencji miękkich w ramach „wtorków radcowskich”. Są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.15.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro). Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Za udział w dwóch wykładach wtorkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład).

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na wtorkach radcowskich włączana jest automatycznie.

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.15 20.15 21.05

6 września 2016

17.30 – Postępowanie dowodowe w procesie karnym po nowelizacji z 15 kwietnia 2016 roku – cz. I – Dorota Radlińska, sędzia Sądu Okręgowego (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Postępowanie dowodowe w procesie karnym po nowelizacji z 15 kwietnia 2016 roku – cz. II – Dorota Radlińska, sędzia Sądu Okręgowego (poziom średniozaawansowany)

13 września 2016

17.30 – Zarządzanie głosem na sali sądowej i podczas innych wystąpień publicznych: brzmienie głosu a wizerunek występującego, jak zapanować na tremą? Rozgrzewka aparatu mowy. – Alicja Malinowska, ekspert sztuki mówienia, trener pracy z głosem (poziom podstawowy)
(Zalecane jest przyjście w wygodnym stroju)

19.15 – Inteligencja emocjonalna w pracy radcy prawnego. – dr Lidia Czarkowska, doktor socjologii, psycholog, Dyrektor Centrum Coachingu, Kierownik studiów podyplomowych: Coaching menedżerski oraz Coaching profesjonalny, Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie (poziom średniozaawansowany)

4 października 2016

17.30 – Granice działania obrońcy w postępowaniu karnym. – prof. dr hab. Monika Całkiewicz, radca prawny, prorektor ds. studiów prawniczych Akademii L. Koźmińskiego, były prokurator (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Skarga na uchylenie wyroku w postępowaniu karnym. – prof. dr hab. Monika Całkiewicz, radca prawny, prorektor ds. studiów prawniczych Akademii L. Koźmińskiego, były prokurator (poziom średniozaawansowany)

11 października 2016

17.30 – Kodeks Etyki Radcy Prawnego w praktyce orzeczniczej organów dyscyplinarnych OIRP w Warszawie. – Arkadiusz Karasiński, radca prawny, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie (poziom podstawowy)

19.15 – Użycie spójnika w tekście prawnym – problemy interpretacyjne – prof. Andrzej Malinowski, Kierownik Zakładu Logiki i Informatyki Prawniczej WPiA UW, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk o Państwie i Prawie WPiA UW (poziom średniozaawansowany)

8 listopada 2016

17.30 – Strategia rozwoju jako narzędzie zarządzania kancelarią prawną. – prof. nadz. Ryszard Sowiński, profesor WSB, wspólnik Naveo Sowiński i Sęk sp. j. (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Podatki w działalności zawodowej radcy prawnego – problemy podatkowe przy prowadzeniu kancelarii, świadczeniu usług na podstawie umowy o pracę i zlecenia, zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, podatek od towarów i usług przy pomocy prawnej świadczonej z urzędu – Rafał Romański, doradca podatkowy (poziom średniozaawansowany)

6 grudnia 2016

17.30 – Apelacja w postępowaniu karnym – cz. I – dr hab. Dariusz Świecki, sędzia Sądu Najwyższego Izba Karna, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Apelacja w postępowaniu karnym – cz. II – dr hab. Dariusz Świecki, sędzia Sądu Najwyższego Izba Karna, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego (poziom średniozaawansowany)

Uwaga! Zmiana miejsca szkolenia!
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie zaplanowane na 13 grudnia br. w ramach wtorków radcowskich prowadzone przez dr Annę Pięcińską odbędzie się w Muzeum Powstania Warszawskiego (ul. Grzybowska 79, 00-001 Warszawa) w audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
Za utrudnienia związane ze zmianą sali serdecznie przepraszamy.

13 grudnia 2016

17.30 – Grzeczność językowa w mowie i piśmie – dr Anna Pięcińska, doktor nauk humanistycznych (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Błędy językowe – wybrane przykłady – dr Anna Pięcińska, doktor nauk humanistycznych (poziom średniozaawansowany)

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 11 grudnia 2015 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady wtorkowe, tzw. „wtorki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład wtorkowy) naliczane są w oparciu Elektroniczną Listę Obecności (ELO) oraz w oparciu o listy obecności, które są wykładane:
– wykład o godz. 17.30 – od godz. 16.30 do godz. 18.00
– wykład o godz. 19.15 – od godz. 20.15 do godz. 21.05
Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: