Wtorki radcowskie w Warszawie – I kwartał 2017 r.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w I kwartale 2017 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „wtorków radcowskich”. Tak jak w poprzednich kwartałach są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.15.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro). Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Za udział w dwóch wykładach wtorkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład).

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na poniedziałkach radcowskich włączana jest automatycznie.

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.15 20.15 21.05

 

10 stycznia 2017

17.30 Jakość usług jako instrument kształtowania relacji z klientami kancelarii prawniczych. – dr Andrzej Kłosowski absolwent Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (SGH), Zarządzania i Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów Master of Business Administration (MBA). Doktorat: Atrybuty jakości usługi prawniczej – weryfikacja empiryczna w Katedrze Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie kształtowania jakości i marketingu usług profesjonalnych

19.15 Work-life balance radcy prawnego w praktyce. – dr Lidia Czarkowska adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii L. Koźmińskiego, Dyrektor Centrum Coachingu ALK, Kierownik studiów podyplomowych „Coaching profesjonalny” i „Coaching menedżerski”

14 luty 2017

17.30 Czynności procesowe z udziałem małoletniego w post. cywilnym i karnym. Aspekty prawne i psychologiczne. Cz. I. –  Olga Trocha asesor prokuratorski, wcześniej radca prawny, specjalizujący się w prawie karnym, rodzinnym i prawnej ochronie dziecka, Alicja Budzyńska biegła sądowa z zakresu psychologii, psycholog, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

19.15 Czynności procesowe z udziałem małoletniego w post. cywilnym i karnym. Aspekty prawne i psychologiczne. Cz. II. –  Olga Trocha asesor prokuratorski, wcześniej radca prawny, specjalizujący się w prawie karnym, rodzinnym i prawnej ochronie dziecka, Alicja Budzyńska biegła sądowa z zakresu psychologii, psycholog, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

14 marca 2017

17.30 Zarządzanie satysfakcją klienta kancelarii prawnej.  Metody budowania doświadczeń klienta, które podnoszą lojalność, ilość zleceń i poleceń. – prof. Ryszard Sowiński prawnik, doradca podatkowy, prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

19.15 Wizerunek radcy prawnego a skuteczność jego wystąpień. – Agnieszka Oleksyn – Wajda radca prawny, Katarzyna Nosal partner w międzynarodowej firmie konsultingowej, doradca podatkowy, Wojciech Gorzeń Global Pricing Design Lead w firmie Syngenta

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 11 grudnia 2015 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady wtorkowe, tzw. „wtorki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład wtorkowy) naliczane na podstawie:

  • Wykładanej listy papierowej
  • Elektronicznej Listy Obecności (ELO)

– wykład o godz. 17.30 – od godz. 16.30 do godz. 18.00
– wykład o godz. 19.15 – od godz. 20.15 do godz. 21.05

Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 113.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: