Wtorki radcowskie w Warszawie – I kwartał 2016 r.

PrzechwytywanieWychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego oferuje Państwu nową formułę wtorków radcowskich. W pierwszy i trzeci wtorek miesiąca zapraszamy Państwa na wykłady z prawa karnego, zaś w każdy drugi wtorek miesiąca zachęcamy do udziału w wykładach z kompetencji miękkich. Są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.15.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro). Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Za udział w dwóch wykładach wtorkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład).

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na wtorkach radcowskich włączana jest automatycznie.

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.15 20.15 21.05

12 stycznia 2016

17.30 – Czy każda organizacja potrzebuje strategii? Analiza opcji dla kancelarii radcy prawnego. – dr Andrzej Kuśmierz doradca, mentor i trener rozwoju organizacji,
wykładowca w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Najczęstsze przewinienia dyscyplinarne radców prawnych na tle Kodeksu etyki. – Arkadiusz Karasiński radca prawny, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie (poziom średniozaawansowany)

19 stycznia 2016

17.30 – Metodyka udziału obrońcy w postępowaniu karnym – cz. I – prof. dr hab. Monika Całkiewicz radca prawny, prorektor ds. studiów prawniczych Akademii L. Koźmińskiego, były prokurator (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Metodyka udziału obrońcy w postępowaniu karnym – cz. II – prof. dr hab. Monika Całkiewicz radca prawny, prorektor ds. studiów prawniczych Akademii L. Koźmińskiego, były prokurator (poziom średniozaawansowany)

2 lutego 2016

17.30 – Apelacja w postępowaniu karnym – cz. I – dr hab. Dariusz Świecki sędzia Sądu Najwyższego Izba Karna, adiunkt w Katadrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Apelacja w postępowaniu karnym – cz. II – dr hab. Dariusz Świecki sędzia Sądu Najwyższego Izba Karna, adiunkt w Katadrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego (poziom średniozaawansowany)

9 lutego 2016

17.30 – Dochodowa kancelaria. Skuteczne zarządzanie finansami kancelarii. – prof. nadz. Ryszard Sowiński profesor WSB, wspólnik Naveo Sowiński i Sęk sp. j. (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Negocjacje: strategia współpracy i przełamywania oporów. – dr Sławomir Winch socjolog, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (poziom średniozaawansowany)

16 lutego 2016

17.30 – Postępowanie dowodowe w postępowaniu karnym rozpoznawczym. – Dorota Radlińska sędzia Sądu Okręgowego (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Dowody w postępowaniu karny. Jak prawidłowo sformułować tezę dowodową i uzasadnić wniosek, w szczególności w przypadku dowodu z opinii biegłego i eksperymentu. – Dorota Radlińska sędzia Sądu Okręgowego (poziom średniozaawansowany)

1 marca 2016

17.30 – Prawo karne gospodarcze: Przestępstwo nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym (art. 296 k.k.) – dr Sławomir Żółtek radca prawny, adiunkt na WPiA UW (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Prawo karne gospodarcze: Oszustwo bankowe i oszustwo kredytowe (art. 297 i art. 298 k.k.) – dr Sławomir Żółtek radca prawny, adiunkt na WPiA UW (poziom średniozaawansowany)

8 marca 2016

17.30 – Składna składnia, czyli zdanie dobrze zbudowane. Razem czy osobno. – dr Anna Pięcińska doktor nauk humanistycznych (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Odpowiednie dać rzeczy słowo – jak wzbogacić swoje słownictwo. – dr Anna Pięcińska doktor nauk humanistycznych (poziom średniozaawansowany)

15 marca 2016

17.30 – Przestępstwa skarbowe. – Wiesław Kozielewicz sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący Wydziału w Izbie Karnej (poziom średniozaawansowany)

19.15 – Postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe. – Wiesław Kozielewicz sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący Wydziału w Izbie Karnej (poziom średniozaawansowany)

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 6 czerwca 2008 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady wtorkowe, tzw. „wtorki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład wtorkowy) naliczane są w oparciu Elektroniczną Listę Obecności (ELO) oraz w oparciu o listy obecności, które są wykładane:
– wykład o godz. 17.30 – od godz. 16.30 do godz. 18.00
– wykład o godz. 19.15 – od godz. 20.15 do godz. 21.05
Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia

Szczegółowych informacji udziela:
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.

Udostępnij na: