Wtorki radcowskie w Warszawie

W związku z tym, że rok 2014 kończy II cykl rozliczeniowy obowiązku doskonalenia zawodowego, Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza Koleżanki i Kolegów w 2014 r. na wykłady w ramach „wtorków radcowskich”.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem wykładami organizowanymi w ramach „poniedziałków radcowskich”, oferujemy Państwu możliwość udziału w wykładach w ramach „wtorków radcowskich”, na których będą powtarzane te wykłady z „poniedziałków radcowskich”, które w poprzednim kwartale cieszyły się największym zainteresowaniem i były najwyżej ocenione w ankietach.

Dlatego też, od 14 stycznia 2014 r., do 31 grudnia 2014 r. zapraszamy Państwa na 1,5-godzinne wykłady wtorkowe, które odbywać się będą w godz. 18.30–20.00
Tak jak w przypadku „poniedziałków radcowskich”, zajęcia odbywać się będą w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym na I piętrze lokalu OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16.

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Harmonogram szkoleń jest do pobrania pod artykułem.

Za udział w 1,5-godzinnym wykładzie w ramach wtorków radcowskich można uzyskać 4 pkt. szkoleniowe.

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na wtorkach radcowskich włączana jest automatycznie:

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 18.30 17.30 19.00

 

9 września  2014

18.30 Dochodzenie roszczeń z umowy ubezpieczenia od zakładu ubezpieczeń w praktyce – Aneta Ciechowicz-Jaworska radca prawny (poziom zaawansowany)

16 września  2014

18.30 Dochodzenie roszczeń z umów deweloperskich – dr Helena Ciepła sędzia SN w stanie spoczynku (poziom zaawansowany)

23 września  2014

18.30 Księgi wieczyste gwarantem bezpieczeństwa obrotu i hipoteka po nowelizacji – dr Helena Ciepła sędzia SN w stanie spoczynku (poziom zaawansowany)

30 września  2014

18.30 Dowody elektroniczne w praktyce – Tomasz Dyrda Dyrektor w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Ernst & Young (poziom średniozaawansowany)

7 października  2014

18.30 Zaskarżanie nakazów zapłaty wydanych w postępowaniu nakazowym, upominawczym i elektronicznym postępowaniu upominawczym – sSR Kamila Paluszkiewicz Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy (poziom zaawansowany)

14 października  2014

18.30 Prawo spółdzielcze: problemy prawne i praktyczne ujawniające się w toku na prac nad nową ustawą o spółdzielniach – dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk radca prawny, ekspert sejmowy w zakresie prawa spółdzielczego (poziom średniozaawansowany)

21 października  2014

18.30 Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa – Małgorzata Rentflejsz radca prawny, doradca podatkowy (poziom średniozaawansowany)

28 października  2014

18.30 Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dobre praktyki – prof. dr hab. Monika Całkiewicz Prorektor ds. studiów prawniczych Akademii L. Koźmińskiego, były prokurator (poziom zaawansowany)

4 listopada  2014

18.30 Umowy o dzieło i umowy zlecenia w praktyce. Podobieństwa, różnice i prawidłowe kształtowanie. – cz. I – sSA Agata Zając Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny (poziom zaawansowany)

18 listopada  2014

18.30 Umowy o dzieło i umowy zlecenia w praktyce. Podobieństwa, różnice i prawidłowe kształtowanie. – cz. II – sSA Agata Zając Sąd Apelacyjny w Warszawie,  VI Wydział Cywilny (poziom zaawansowany)

25 listopada  2014

18.30 Korzystanie przez pracowników z uprawnień rodzicielskich – wybrane zagadnienia problematyczne – Monika Frączek  główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy MPiPS uczestnik prac legislacyjnych (poziom zaawansowany)

2 grudnia  2014

18.30 Poprawność językowa w praktyce prawniczej – dr Anna Pięcińska doktor nauk humanistycznych (poziom podstawowy)

9 grudnia  2014

18.30 Praktyczne aspekty stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej – sWSA Przemysław Szustakiewicz sędzia Woj. Sądu Administracyjnego w Warszawie, profesor Uczelni Łazarskiego (poziom średniozaawansowany)

16 grudnia  2014

18.30 Postępowanie uproszczone – sSO Mariusz Solka III Wydz. Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie  (poziom średniozaawansowany)

23 grudnia  2014

18.30 Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników – dr hab. Łukasz Pisarczyk radca prawny, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UW, of counsel w Kancelarii Raczkowski i Wspólnicy (poziom zaawansowany)

30 grudnia  2014

18.30 Węzłowe problemy ochrony danych osobowych w orzecznictwie sądów administracyjnych – sWSA Przemysław Szustakiewicz sędzia Woj. Sądu Administracyjnego w Warszawie, profesor Uczelni Łazarskiego  (poziom średniozaawansowany)

Uprzejmie informujemy, że wykłady wtorkowe, tzw. „wtorki radcowskie” objęte są również punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 6 czerwca 2008 o obowiązku doskonalenia zawodowego). Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład wtorkowy) naliczane są w oparciu o Elektroniczną Liste Obecności (ELO) oraz w oparciu o listy obecności, które są wykładane przed każdym wykładem do godz. 19.00. Prosimy o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Informacje nt. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce „Obowiązek doskonalenia”.

Szczegółowych informacji udziela:
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl

OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.

 

Udostępnij na: