Wtorki radcowskie – I półrocze 2020 r. – ODWOŁANE DO KOŃCA KWIETNIA

Uprzejmie informujemy, że wykłady w ramach wtorków radcowskich zostały odwołane do końca kwietnia. O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w I półroczu 2020 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „wtorków radcowskich”. Tak jak w poprzednich kwartałach są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.15.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro). Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Uprzejmie informujemy, że w nieodpłatnych szkoleniach zawodowych organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, w tym szkoleniach prowadzonych w ramach poniedziałków radcowskich i wtorków radcowskich uczestniczyć mogą, na zasadach umożliwiających przyznanie punktów szkoleniowych, tylko radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a także radcowie prawni należący do Okręgowych Izb Radców Prawnych oraz adwokaci z Okręgowych Izb Adwokackich, z którymi OIRP w Warszawie podpisała porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia szkoleń zawodowych. W szkoleniach tych mogą uczestniczyć także aplikanci radcowscy z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. 

W związku z powyższym wpis na listę uczestników nieodpłatnych szkoleń zawodowych przez radców prawnych i adwokatów z Izb, z którymi OIRP w Warszawie nie podpisała porozumienia, nie jest możliwy. 

Za udział w dwóch wykładach poniedziałkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład).

Informujemy, że potwierdzenie obecności na szkoleniu możliwy jest w obowiązujących przedziałach czasowych poprzez wpis na papierową listę obecności lub za pomocą czytników Elektronicznej Listy Obecności (tj. przyłożenie legitymacji do czytnika).

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na wtorkach radcowskich włączana jest automatycznie.

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.15 18.45 20.00

Potwierdzenie obecności jest możliwe tylko w powyższych godzinach.

 

7 stycznia 2020

17.30 Nowy model postępowania przed sądem I i II instancji cz. I – Ryszard Sarnowicz sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

19.15 Nowy model postępowania przed sądem I i II instancji cz. II – Ryszard Sarnowicz  sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

14 stycznia 2020

17.30 Odrębne postępowania w sprawach gospodarczych – Ryszard Sarnowicz sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

19.15 Zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Ryszard Sarnowicz  sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

21 stycznia 2020

17.30 Stylizacja sylwetki – dobór garderoby biznesowej do typu sylwetki, optyczne korekty sylwetki – Agnieszka Jelonkiewicz trenerka i konsultantka wizerunku

19.15 Etykieta w biznesie – komunikacja niewerbalna, kontakt wzrokowy, uściski dłoni, przedstawianie, powitanie, precedencja biznesowa i towarzyska, small talk, sztuka rozmowy, etykieta, wizytówki – Agnieszka Jelonkiewicz trenerka i konsultantka wizerunku

28 stycznia 2020

17.30 Etykieta, komunikacja i wizerunek w biznesie – Paweł Grotowski ekspert, trener i wykładowca akademicki z zakresu etykiety w biznesie, protokołu dyplomatycznego, komunikacji międzykulturowej i dress code, etykiety stołu i kultury wina

19.15 Wybrane elementy protokołu dyplomatycznego – Paweł Grotowski ekspert, trener i wykładowca akademicki z zakresu etykiety w biznesie, protokołu dyplomatycznego, komunikacji międzykulturowej i dress code, etykiety stołu i kultury wina

4 lutego 2020

17.30 Nadużycie prawa procesowego – perspektywa radcy prawnego – dr hab. Tadeusz Zembrzuski radca prawny,  Uniwersytet Warszawski

19.15 Postępowanie dowodowe po nowelizacji – dr hab. Tadeusz Zembrzuski radca prawny, Uniwersytet Warszawski

11 lutego 2020

17.30 Nowy model koncentracji materiału procesowego – dr Marcin Dziurda radca prawny, Uniwersytet Warszawski

19.15 Postępowanie przygotowawcze a plan rozprawy – dr Marcin Dziurda radca prawny, Uniwersytet Warszawski

18 lutego 2020 

17.30 Wystąpienia publiczne – jak zbudować autorytet w trakcie wystąpienia i wykorzystać go sprzedażowo – Justyna Qunio ekspert ds. kreowania wizerunku, specjalista ds. personal branding

19.15 Wystąpienia publiczne – jak zbudować autorytet w trakcie wystąpienia i wykorzystać go w budowaniu długotrwałej relacji z klientem – Justyna Qunio ekspert ds. kreowania wizerunku, specjalista ds. personal branding

25 lutego 2020

17.30 Etykieta, komunikacja i wizerunek w biznesie – Paweł Grotowski ekspert, trener i wykładowca akademicki z zakresu etykiety w biznesie, protokołu dyplomatycznego, komunikacji międzykulturowej i dress code, etykiety stołu i kultury wina

19.15 Komunikacja międzykulturowa w biznesie – Paweł Grotowski ekspert, trener i wykładowca akademicki z zakresu etykiety w biznesie, protokołu dyplomatycznego, komunikacji międzykulturowej i dress code, etykiety stołu i kultury wina

3 marca 2020

17.30 Apelacja i zażalenie po zmianach – dr hab. Piotr Rylski radca prawny, Uniwersytet Warszawski

19.15 Nowe wymagania dotyczące zawodowych pełnomocników po nowelizacji – dr hab. Piotr Rylski radca prawny, Uniwersytet Warszawski

10 marca 2020

17.30 Zmiany w postępowaniu dowodowym – dr hab. Piotr Rylski radca prawny, Uniwersytet Warszawski

19.15 Zmiany w postępowaniu upominawczym , nakazowym i uproszczonym – dr hab. Piotr Rylski radca prawny, Uniwersytet Warszawski

17 marca 2020

17.30 EQ – czyli inteligencja emocjonalna jako kluczowa kompetencja wpływająca na nasz sukces zawodowy i budowanie relacji z innymi – Agnieszka Olejnik trener biznesu

19.15 Zarządzanie stresem – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych i … prywatnych – Agnieszka Olejnik trener biznesu

24 marca 2020

17.30 Techniki negocjacyjne z klientem – jak nie dać się sobą manipulować klientowi – Justyna Qunio ekspert ds. kreowania wizerunku, specjalista ds. personal branding

19.15 Techniki negocjacyjne w imieniu klienta z pełnomocnikiem drugiej strony lub drugą stroną bezpośrednio – Justyna Qunio ekspert ds. kreowania wizerunku, specjalista ds. personal branding

31 marca 2020

17.30 Orzekanie po zmianach k.p.c. – dr Andrzej Olaś  Uniwersytet Jagielloński 

19.15 Środki obrony pozwanego po nowelizacji (procesowy zarzut potrącenia, powództwo wzajemne – dr Andrzej Olaś Uniwersytet Jagielloński

7 kwietnia 2020

17.30 Postępowanie gospodarcze – cz. I – dr hab. Joanna Studzińska radca prawny, prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

19.15 Postępowanie gospodarcze – cz. II – dr hab. Joanna Studzińska radca prawny, prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

14 kwietnia 2020

17.30 Techniki wywierania wpływu i psychologiczne reguły budowania relacji, które zawsze się sprawdzają – Agnieszka Olejnik trener biznesu

19.15 Asertywność – sztuka budowania pewności siebie – Agnieszka Olejnik trener biznesu

28 kwietnia 2020

17.30 Efektywna strategia rozwoju kancelarii  – umiejętność definiowania właściwych celów rozwojowych i określania parametrów ich realizacji – Magdalena Liberda trener Formuły Efektywnego Rozwoju Kancelarii, absolwentka National Louis University of Chicago, certyfikowany specjalista ds. automatyzacji marketingu, strateg marketingu i sprzedaży usług prawnych

19.15 Skuteczna promocja kancelarii  – umiejętność stworzenia efektywnego planu promocji marki prawniczej i tworzenie treści efektywnych sprzedażowo – Magdalena Liberda trener Formuły Efektywnego Rozwoju Kancelarii, absolwentka National Louis University of Chicago, certyfikowany specjalista ds. automatyzacji marketingu, strateg marketingu i sprzedaży usług prawnych

12 maja 2020

17.30 Współpraca z dziennikarzami – Natalia Osica założycielka Science PR, wykładowca na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie SWPS, ekspert z zakresu współpracy z dziennikarzami

19.15 Content marketing w działalności radcy prawnego – Anna Miotk dyrektor ds. komunikacji PBI, nauczyciel akademicki na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

26 maja 2020

17.30 Rozwiązywanie konfliktów – Agata Gójska socjolożka, mediatorka i trenerka umiejętności społecznych w ośrodku Mediatorzy.pl, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

19.15 Komunikacja interpersonalna – jak skutecznie komunikować się z współpracownikiem, szefem, klientem, podwładnym – Robert Boch mediator, facylitator, consultant i trener

9 czerwca 2020

17.30 Zarządzanie projektami – Patrycja Smoleńska politolog, tłumacz-lingwista, członek Komitetów Strategicznych KE ds. innowacji i rozwoju, wykładowca i partner uczelni wyższych i jednostek badawczych

19.15 Zadowolony klient kancelarii – dr hab. Ryszard Sowiński doradca podatkowy, prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

23 czerwca 2020

17.30 Ogarnij chaos. Jak zrobić, aby się wyrobić ? – Marcin Kwieciński ekspert produktywności, autor projektu “Ogarnij Chaos”

19.15 Delegowanie zadań w kancelarii. Jak wykorzystać pracę podwładnych, by móc skoncentrować się na sprawach ważnych? – dr hab. Ryszard Sowiński doradca podatkowy, prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

 

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 11 grudnia 2015 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady poniedziałkowe, tzw. „poniedziałki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład poniedziałkowy) naliczane na podstawie:

  • Wykładanej listy papierowej

lub

  • Elektronicznej Listy Obecności (ELO)

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 136, 162.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.

Udostępnij na: