Wtorki radcowskie – II półrocze 2020 r.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w II półroczu 2020 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „wtorków radcowskich”. Tak jak w poprzednich kwartałach są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.15.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro). Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Za udział w dwóch wykładach poniedziałkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład).

Informujemy, że potwierdzenie obecności na szkoleniu możliwy jest w obowiązujących przedziałach czasowych poprzez wpis na papierową listę obecności lub za pomocą czytników Elektronicznej Listy Obecności (tj. przyłożenie legitymacji do czytnika).*

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na wtorkach radcowskich włączana jest automatycznie.

Początek wykładu Włączanie Wyłączanie
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.15 18.45 20.00

Potwierdzenie obecności jest możliwe tylko w powyższych godzinach.

*Prawnicy zagraniczni w celu uzyskania punktów powinni dokonać wpisu na papierową listę obecności.

Uprzejmie informujemy, że w nieodpłatnych szkoleniach zawodowych organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, w tym szkoleniach prowadzonych w ramach poniedziałków radcowskich i wtorków radcowskich uczestniczyć mogą, na zasadach umożliwiających przyznanie punktów szkoleniowych, tylko radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a także radcowie prawni należący do Okręgowych Izb Radców Prawnych oraz adwokaci z Okręgowych Izb Adwokackich, z którymi OIRP w Warszawie podpisała porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia szkoleń zawodowych. W szkoleniach tych mogą uczestniczyć także aplikanci radcowscy z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. 

W związku z powyższym wpis na listę uczestników nieodpłatnych szkoleń zawodowych przez radców prawnych i adwokatów z Izb, z którymi OIRP w Warszawie nie podpisała porozumienia, nie jest możliwy. 

1 września 2020

17.30 Casual bez tajemnic, czyli wszystko o stroju mniej formalnym w pracy – Agnieszka Jelonkiewicz trenerka i konsultantka wizerunku

19.15 Czy klasyka musi być nudna? Styl klasyczny w ubraniu – Agnieszka Jelonkiewicz trenerka i konsultantka wizerunku

8 września 2020

17.30 Ogarnij chaos. Jak zrobić, aby się wyrobić? – Marcin Kwieciński ekspert produktywności, autor projektu „Ogarnij Chaos”

19.15 Zarządzanie projektami – Patrycja Smoleńska politolog, tłumacz-lingwista, członek Komitetów Strategicznych KE ds. innowacji i rozwoju, wykładowca i partner uczelni wyższych i jednostek badawczych

15 września 2020

17.30 Mechanizmy działania sprawozdań finansowych – Wojciech Łyjak FCCA, CFA

19.15 Techniki kreatywnej sprawozdawczości finansowej – Wojciech Łyjak FCCA, CFA

29 września 2020

17.30 Osobowość czy sytuacja  – co determinuje nasze zachowania? – dr Dorota Wiśniewska – Juszczak psycholog społeczny, wykładowczyni Uniwersytetu SWPS, trenerka, konsultantka i coach menedżerów i zarządów; partner w firmie szkoleniowej Delta Training

19.15 Fakty czy interpretacje jak odbieramy rzeczywistość? Jak nie ulec manipulacji? – dr Dorota Wiśniewska – Juszczak psycholog społeczny, wykładowczyni Uniwersytetu SWPS, trenerka, konsultantka i coach menedżerów i zarządów; partner w firmie szkoleniowej Delta Training

13 października 2020

17.30 Wpływ upadłości i restrukturyzacji na postępowania sądowe z udziałem dłużnika – Marcin Krzemiński radca prawny

19.15 Wpływ ogłoszenia upadłości na umowy łączące upadłego i wynikające stąd zasady rozliczeń – Marcin Krzemiński radca prawny

20 października 2020

17.30 Implementacja prawa UE do krajowego porządku prawnego w szerokim znaczeniu – rola sądów krajowych i konsekwencje naruszenia prawa UE przez te sądy – Anna Kuleszyńska radca prawny

19.15 Domniemania faktyczne w sprawach o błędy medyczne – analiza instytucji, przykłady, orzecznictwo – dr n. praw. Radosław Tymiński radca prawny

10 listopada 2020

17.30 Zakaz i ograniczenie kontaktów  z dzieckiem – Ewa Ryczko radca prawny

19.15 Prawne aspekty opieki nad małoletnim – opieka naprzemienna w prawie i praktyce sądów – Maria Snopczyńska radca prawny

24 listopada 2020

17.30 Zmiany i wprowadzenie nowych instytucji w nowelizacjach Kodeksu spółek handlowych – 2019/2020 – Przemysław Ligęzowski radca prawny

19.15 Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – Adam Głocki radca prawny

8 grudnia 2020

17.30 Raportowanie schematów podatkowych – Karol Tybulec radca prawny

19.15 Podatek u źródła i nowe zasady jego poboru od 1 stycznia 2021 r.    (beneficjent rzeczywisty, należyta staranność) – Paulina Markowska radca prawny

15 grudnia 2020

17.30 Odpowiedzialność członków zarządu za długi w przypadku niewypłacalności sp. z o.o. oraz P.S.A. (art. 299 KSH vs. art. 300 [132] KSH) – porównanie reżimów odpowiedzialności, wybrane problemy praktyczne”  – część I – dr Robert Szyszko radca prawny

19.15 Odpowiedzialność członków zarządu za długi w przypadku niewypłacalności sp. z o.o. oraz P.S.A. (art. 299 KSH vs. art. 300 [132] KSH) – porównanie reżimów odpowiedzialności, wybrane problemy praktyczne”  – część II – dr Robert Szyszko radca prawny

22 grudnia 2020

17.30 Techniki negocjacyjne z klientem – jak nie dać się sobą manipulować klientowi – Justyna Qunio ekspert ds. kreowania wizerunku, specjalista ds. personal branding

19.15 Techniki negocjacyjne w imieniu klienta z pełnomocnikiem drugiej strony lub drugą stroną bezpośrednio – Justyna Qunio ekspert ds. kreowania wizerunku, specjalista ds. personal branding

29 grudnia 2020

17.30 Interpunkcja bez tajemnic – praktyczne zasady stosowania znaków przestankowych –     dr Anna Pięcińska doktor nauk humanistycznych

19.15 Jak poradzić sobie z ortografią tam, gdzie nie radzi sobie edytor tekstu – dr Anna Pięcińska doktor nauk humanistycznych

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 11 grudnia 2015 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady poniedziałkowe, tzw. „poniedziałki radcowskie”. Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład poniedziałkowy) naliczane na podstawie:

  • Wykładanej listy papierowej

lub

  • Elektronicznej Listy Obecności (ELO)

Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku doskonalenia można uzyskać pod adresem e-mailowym: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub pod numerem telefonu: (22) 862 41 69 wew. 116, 136, 162.

Uwaga! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany w podanym programie. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.

 

Udostępnij na: