współpraca z rzecznikiem patentowym

Rzecznik patentowy (doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika biura rzeczników patentowych w jednym z Uniwersytetów) podejmie współpracę, tel. 603 977 908.

Udostępnij na: