Współpraca z przedsiębiorcami i podmiotami gospodarczymi

Podejmę współpracę z podmiotami gospodarczymi (spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie).

 

Posiadam  doświadczenie w sprawach:

 

bieżącej obsługi przedsiębiorców, spółek i spółdzielni (w tym przygotowanie zmian w KRS, przygotowanie uchwał i dokumentacji),
w zakresie dochodzenia należności i ich egzekucji,
w sprawach pracowniczych.

Doświadczenie i wszechstronność w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych pozwala na współpracę i wsparcie podmiotu na wszystkich polach jego działalności. Prowadzę obsługę na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego oraz łódzkiego, z możliwością dojazdu do klienta, urzędów i sądów na terenie kraju.

 

Zapraszam do kontaktu:
kancelaria@prawnik.warszawa.pl
tel. 606-955-000

 

radca prawny
Małgorzata Rola-Pawłow

 

Udostępnij na: