Włodzimierz Chróścik o pomyśle aplikacji uniwersyteckiej

Na łamach Rzeczpospolitej Dziekan OIRP w Warszawie Włodzimierz Chróścik komentuje pomysł aplikacji uniwersyteckiej: „Państwo mocno zaryzykuje, jeśli wprowadzi aplikację uniwersytecką. Nie da się rzetelnie kształcić profesjonalnych pełnomocników taniej i szybciej. Koszt opłaty za aplikację ustala minister sprawiedliwości i wynosi on 15 600 zł za trzy lata”.