Władze KRRP na spotkaniu z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

18 marca 2021 r. przedstawiciele samorządu radców prawnych spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz przedstawicielami jego kancelarii – Sekretarzem Stanu Andrzejem Derą oraz Szefem Kancelarii Grażyną Ignaczak-Bandych. Delegacja KRRP składająca się z Prezesa Włodzimierza Chróścika, Wiceprezes Aleksandry Gibuły oraz Kierownika OBSiL prof. Rafała Stankiewicza rozmawiała z głową państwa m.in. na temat dostępu do usług prawnych oraz wyzwań jakie stoją przed samorządem radcowskim, ale także całym systemem wymiaru sprawiedliwości w związku z pandemią COVID-19.

Spotkanie – jak informuje w swojej relacji biuro prasowe KRRP – związane było przede wszystkim ze złożeniem corocznej informacji o funkcjonowaniu samorządu radcowskiego. Przedstawiciele KRRP zwrócili uwagę na najważniejsze zagadnienia prezentowane w sprawozdaniu, m.in. wybory organów KIRP XI kadencji przeprowadzone podczas pierwszego w historii Zjazdu w formule online, które pozwoliły na zachowanie ciągłości kadencyjności organów oraz aktywność samorządu w okresie pandemii COVID-19. Ponadto dyskutowano o wyzwaniach pandemii dla funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości, m.in. dynamicznych zmianach przepisów prawa oraz zagadnieniu cyfryzacji.

Ważnym wątkiem dyskusji były również planowane na 2022 r. obchody jubileuszu 40-lecia istnienia samorządu radców prawnych i współpracy KIRP oraz Kancelarii Prezydenta w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście nadania odznaczeń zasłużonym radcom prawnym.

Spotkanie oceniam jako ważne i konstruktywne. Dobrze, że zagadnienia istotne dla funkcjonowania samorządu radcowskiego zyskały uwagę Pana Prezydenta i mogliśmy porozmawiać osobiście. Z satysfakcją odnotowuję, że udało nam się przedstawić kluczowe wątki corocznego sprawozdania, konstruktywnie omówić wyzwania, jakie stawia pandemia przed szeroko rozumianym środowiskiem prawniczym i otworzyć współpracę z Kancelarią Prezydenta w kontekście jubileuszu samorządu – komentuje Włodzimierz Chróścik, prezes KRRP.

Biuro Prasowe KRRP