● Wizyta w Izbie adwokackiej w Tel Awiwie

Delegacja Izby warszawskiej, z Dziekanem Włodzimierzem Chróścikiem oraz mecenasami Piotrem Płachtą i Michałem Wawrykiewiczem z Komisji Zagranicznej OIRP, przebywała w Izraelu w ostatnich dniach listopada na zaproszenie Izby adwokackiej z Tel Awiwu i jej Dziekana – Efraima Nave.

20120120_030810p

W trakcie przemówienie Dziekan Rady OIRP w Warszawie Włodzimierz Chróścik powiedział:

„Nasze dzisiejsze spotkanie oraz tematyka debat wyraźnie wskazują, jak ważne są dla nas wzajemne relacje. W mojej ocenie są one fundamentalne dla budowy dobrych relacji zarówno pomiędzy profesjonalnymi prawnikami z Izraela i Polski, jak krajów, które reprezentujemy.”

20120120_025417p

W czasie pobytu uzgodniono, że inwestorzy z Izraela pracujący na co dzień z adwokatami z Tel Awiwu, którzy inwestują lub zamierzają inwestować w Polsce, mają trafiać pod opiekę polskich profesjonalnych prawników poprzez kontakt z warszawską izbą radców prawnych. Rozmawiano o tym w czasie prezentacji mec. Wawrykiewicza o reprywatyzacji w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii reprywatyzacyjnych w stolicy. Zaprezentowana została zarówno geneza zaistniałej sytuacji od 1944 r., jak również stan prawny po 1989 r.

Uzgodniono również, że w ramach zacieśniania współpracy pomiędzy radcami prawnymi i adwokatami z Warszawy i Tel Awiwu, oprócz wymiany doświadczeń obie izby będą organizować wspólne konferencje, wymiany prawników, wspólnie szkolić aplikantów, adwokatów oraz radców prawnych. W czasie wizyty, w obecności konsul RP w Tel Awiwie Aleksandry Krystek, władze obu izb podpisały porozumienie o przyjaźni i współpracy.

20120120_030616p

Wcześniej odbyło się seminarium, na którym mec. Piotr Płachta przedstawił prezentację na temat Polski, możliwości inwestycyjnych oraz ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Reprezentanci OIRP w Warszawie objaśniali też Izraelczykom kwestie systemu prawnego czy warunków świadczenia pomocy prawnej w naszym kraju.

Pokłosiem wizyty jest zaproszenie przedstawicieli naszej Izby na największy w regionie kongres relacji inwestorskich (5 tysięcy osób) w czerwcu 2015 r. w Ejlacie.

20120120_001234p

Poniżej publikujemy materiały zaprezentowane podczas wystąpień.

Udostępnij na: