Wdrożenia IT i inne projekty informatyczne. Aspekty prawne – konferencja 22.09.2015 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w odpłatnej konferencji, która odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 22 września 2015 r. w godz. 10.00–16.00

Konferencja będzie poświęcona kwestiom prawnym – materialnym i proceduralnym – związanym z wdrożeniami systemów informatycznych.

Za udział w tym konferencji otrzymują Państwo 13 pkt.

Program konferencji:

09.30–10.00 Rejestracja uczestników

10.00–10.10 Otwarcie konferencji

10.10–12.25 Sesja I

10.10–10.55 Charakter prawny, konstrukcja i zasadnicze postanowienia umowy na wdrożenie systemu informatycznego. Czyli na co zwrócić uwagę przygotowując umowę na wdrożenie systemu informatycznego.
Roman Bieda – kancelaria Maruta i Wspólnicy

10.55–11.40 Przeniesienie majątkowych praw autorskich  i udzielenie licencji na systemy IT – praktyczna analiza konstrukcji prawnych i postanowień umów.
dr Zbigniew Okoń – radca prawny, kancelaria dLK Korus Okoń

11.40–12.25 Agile – nowe podeście do wytwarzania oprogramowania. Jak sporządzić umowę na wdrożenie oprogramowania w modelu Agile. Nowe ryzyka dla klienta i wyzwania dla prawnika.
Marcin Maruta – kancelaria Maruta i Wspólnicy

12.25–12.45 Dyskusja

12.45–13.15 Lunch

13.15–15.45 Sesja II

13.15–14.00 Specyfika projektów IT w świecie zamówień publicznych.
Bartłomiej Wachta – kancelaria Maruta i Wspólnicy

14.00–14.45 Analiza najnowszych zmian przepisów dot. rękojmi i gwarancji w kontekście wdrożeń IT
dr hab. Dariusz Szostek – radca prawny, kancelaria Szostek Bar i Partnerzy

14.45–15.30 Aspekty procesowe sporów związanych z umowami wdrożeniowymi
Artur Piechocki – kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy
Tobiasz Szychowski – kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy

15.30–15.50 Dyskusja

15.50–16.00 Zamknięcie konferencji

Uwaga:
Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: https://ro.oirp.waw.pl.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 22-09-2015 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o konferencji udzielają:
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP
w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: