Ważne zmiany w prawie!

W nocy z 31 marca na 1 kwietnia weszły w życie bardzo ważne akty prawne dotyczące:

– zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

– wsparcia dla niektórych przedsiębiorców w związku z ekonomicznymi skutkami COVID-19

– ograniczeń, nakazów i zakazów związanych ze stanem epidemii

– terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji, sprawozdań i informacji

Linki do odpowiednich ustaw i rozporządzeń znajdą Państwo w zakładce Zmiany legislacyjne na stronie dot. Bieżących informacji Izby warszawskiej.