Warto pomagać – pomniejszenie podstawy opodatkowania w podatku dochodowym

W nawiązaniu do wczorajszego apelu do Państwa o wspieranie szpitali w tym trudnym czasie, uprzejmie informujemy, że nowelizacja specustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, która weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2020 r. (tzw. tarcza antykryzysowa), wprowadziła czasową możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych i podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych o darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym przekazywane na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do wykazów prowadzonych przez odziały wojewódzkie NFZ (wykaz placówek dla Województwa Mazowieckiego znajdziecie Państwo tutaj: https://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-mazowieckiego-ow-nfz/podmioty-udzielajace-swiadczen-opieki-zdrowotnej-dotyczacej-przeciwdzialania-covid-19/ ).

W przypadku darowizn dokonanych:

1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Tym bardziej zachęcamy do wspierania placówek medycznych w walce z wirusem COVID-19.

Udostępnij na: