Warsztaty z oceny ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych – 17.09.2019 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w warsztacie, który odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 17.09.2019 r.

Po szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą oceny ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych, w tym umiejętności w zakresie samodzielnego przeprowadzenia oceny privacy by design oraz oceny skutków dla ochrony danych, z uwzględnieniem wytycznych Grupy Roboczej art. 29. W ramach warsztatów przeprowadzona zostanie przykładowa ocena DPIA.

Milena Wilkowska – radca prawny w Kancelarii Maruta Wachta w Zespole Ochrony Danych Osobowych. Milena Wilkowska specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, przeprowadza szkolenia i audyty w zakresie zabezpieczenia danych i informacji, doradza jak wdrażać i stosować procedury dotyczące właściwego postępowania z danymi osobowymi. Do szczególnego kręgu jej zainteresowań należy również prawo autorskie, prawo reklamy i marketingu, prawo nowych technologii. W swojej dotychczasowej praktyce pełniła funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji w spółkach z branży marketingowej, prowadziła kompleksową obsługę prawną akcji promocyjnych, w tym gier hazardowych. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych przy Uniwersytecie Łódzkim.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

9301100 Sesja I

  • Ochrona danych w fazie projektowania – Privacy by design
  • Jak sprawdzić, czy wymagana jest DPIA? – Preewaluacja
  • Uproszczona ocena ryzyka

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300 Sesja II

  • Metody oceny skutków przetwarzania.
  • Ocena skutków przetwarzania w praktyce – case study – część I

1300-1330 lunch

1330-1500  Sesja III

  • Ocena skutków przetwarzania w praktyce – case study – część II

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w warsztacie wynosi:

390,-zł netto*  dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

780,-zł netto*  dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

999,-zł netto*  dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.
Uwaga!
Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (30), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 17.09.2019 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. 
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl
Udostępnij na: