WARSZTAT – Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych w praktyce – 18.02.2020 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w warsztacie, który odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 18.02.2020 r. w godz. 9:30 – 15:00

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia możliwie szerokiej wiedzy na temat naruszeń ochrony danych osobowych (zarówno teoretycznej jak i praktycznej). W tym celu, uczestnikom przybliżone zostaną: pojęcie naruszenia ochrony danych osobowych oraz przykłady takich naruszeń. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z metodą oceny wagi naruszeń wg ENISA a także wypełnią wraz z prowadzącymi formularz zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych. Wszystkie ww. tematy omawiane będą w oparciu o wskazówki oraz praktykę Prezesa Urzędu Ochrony Danych w tym zakresie.

Anna Matusiak-Wekiera  jest radcą prawnym. Pełniła funkcję ABI. Obecnie pełni funkcję IOD. Mec. Anna Matusiak-Wekiera była członkiem Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w UE powołanej przy GIODO w latach 2016-2018. Obecnie jest członkiem Komitetu ds. ochrony danych osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Mec. Anna Matusiak – Wekiera wspierała procesy wdrożenia RODO w sektorze prywatnym oraz w sektorze publicznym, jest wykładowcą zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na uczelni wyższej oraz prelegentką na konferencjach poświęconych RODO. Mec. Anna Matusiak-Wekiera  jest również autorką publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001.

Program warsztatu:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100 Obowiązki związane z naruszeniem ochrony danych osobowych

  • Naruszenie ochrony danych osobowych (podstawowe pojęcia),
  • Okoliczności, które nie wymagają zgłoszenia (studium przypadku),
  • Zgłoszenie ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu (obowiązek zgłoszenia – studium przypadku),

1100-1115 przerwa kawowa

1115– 13 00 Obowiązki związane z naruszeniem ochrony danych osobowych

  • Powiadomienie podmiotów danych o naruszeniu (obowiązek powiadomienia – studium przypadku),
  • Omówienie praktyki Prezesa Urzędu Ochrony Danych w zakresie zgłaszania naruszeń ochrony danych oraz powiadamiania podmiotów danych o zaistniałym naruszeniu – omówienie decyzji.
  • Rozliczalności przy realizacji obowiązków związanych ze zgłaszaniem naruszeniem ochrony danych.

Metoda oceny wagi naruszenia wg ENISA

  • Przybliżenie metody oceny naruszeń (wprowadzenie do części warsztatowej),

1300-1330 lunch

1330-1500  Metoda oceny wagi naruszenia wg ENISA

  • Ocena wagi naruszeń na podstawie wybranych casusów (część warsztatowa).

Zgłoszenie ochrony danych osobowych (część warsztatowa)

  • Wypełnianie treści formularza zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych na podstawie wybranego casusu.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w warsztacie wynosi:

390,-zł netto*  dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

780,-zł netto*  dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

999,-zł netto*  dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.
Uwaga!
Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (40), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data warsztatu 18.02.2020 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu warsztatu
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. 
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Paulina Szymanowicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl
Udostępnij na: