WARSZTAT z Technik Przesłuchań w dniu 23.03.2017 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu warsztatowym, które odbędzie się w Sali Malinowej OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, II piętro, w dniu:
23 marca 2017 r. w godz. 9.30–15.00.

Tematyka szkolenia koncentrować się będzie na doskonaleniu umiejętności z zakresu taktyki i technik prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz weryfikacji szczerości uzyskanych informacji, dotyczy w przeważającej części umiejętności taktycznych (80%) a nie proceduralnych.

Wiesław Zyskowski trener, konsultant 12 lat doświadczenia trenerskiego, wykładowca na kilkunastu uczelniach w kraju z zakresu „Psychologii śledczej” oraz „Sztuki pozyskiwania informacji” min. Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, Sopockiej Szkoły Wyższej, Politechniki Opolskiej; funkcjonariusz Policji przez 18 lat; specjalista w dziedzinie wystąpień publicznych i kreowania wizerunku oraz przede wszystkim w zakresie kinezyki (czytanie mowy ciała i jej analiza) oraz przesłuchań z wykorzystaniem metod FBI.

Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt

PROGRAM SZKOLENIA:

900-930 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

930-1100 Wybrane umiejętności praktyczne

 • Podstawy komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 • Fakty a nadinterpretacja
 • Protokołowanie przebiegu czynności przesłuchania

1100-1115 –  przerwa kawowa

1115-1300 Umiejętność prowadzenia rozmów i przesłuchań

 • Umiejętność słuchania i obserwowania
 • Pytania, jako podstawowe narzędzie przesłuchania
 • Techniki przesłuchań, umiejętność protokołowania zeznań

Przesłuchanie poznawcze

 • Geneza i obszary zastosowania
 • Fazy przesłuchania poznawczego

1300-1330 –  LUNCH

1330-1500 Wykrywanie kłamstw w trakcie przesłuchań

 • Analiza behawioralna
 • Wskaźniki analizy zachowań. Strategie obronne
 • Analiza wypowiedzi

Opłaty:    Opłata za uczestnictwo w warsztatach wynosi:
390,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
780,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
999,-zł netto*    – dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie pod adresem https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 23-03-2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA!!!
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: