Warsztat z technik przesłuchań, część II – 03.10.2017

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 3 października 2017 r. w godz. 9.30–15.30.

II cześć warsztatu jest skierowana wyłącznie do osób, które uczestniczyły w I części i stanowi uzupełnienie warsztatu z technik przesłuchań. Ponadto informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, a o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

Niniejszy warsztat składa się z symulacji procesowych. Uczestnicy losują role do odegrania: powód, pozwany, pełnomocnicy, świadkowie.Wykładowcy będą  prowadzić symulacje rozpraw cywilnych (spadkowa, o zapłatę, rozwodowa, o ustalenie użytkowania wieczystego, znieważenie – zniesławienie). Rozprawę poprowadzi sSR Marzena Rusin. Odtworzy przebieg rozprawy koncentrując się na przesłuchaniach w trakcie rozprawy i sztuce zadawania pytań. Moderator (Pan Wiesław Zyskowski) może przerwać rozprawę w celu poprawy zadanych pytań lub argumentacji kierowanej do Sądu, w celu poparcia swojej tezy, linii obrony.II część warsztatu stanowi uzupełnieniu I części warsztatu z technik przesłuchań . Od teorii, ćwiczenia po symulacje i praktyczne doskonalenie przesłuchań w trakcie rozpraw.

Marzena Rusin- Gielniewska sędzia z 29 letnim stażem (w tym 10 lat w Wydziale Cywilnym). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1995). W 1997 r. Ukończyła Studia Podyplomowe Szkoły Praw i Wolności Człowieka HFPC  Komitet w Polsce, zaś w 2012 ukończyła studia podyplomowe z prawa karnego dla sędziów na Uniwersytecie Warszawskim.

Wiesław Zyskowski trener, konsultant 12 lat doświadczenia trenerskiego, wykładowca na kilkunastu uczelniach w kraju z zakresu „Psychologii śledczej” oraz „Sztuki pozyskiwania informacji” min. Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, Sopockiej Szkoły Wyższej, Politechniki Opolskiej; funkcjonariusz Policji przez 18 lat; specjalista w dziedzinie wystąpień publicznych i kreowania wizerunku oraz przede wszystkim w zakresie kinezyki (czytanie mowy ciała i jej analiza) oraz przesłuchań z wykorzystaniem metod FBI.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 14 pkt.

Program szkolenia:

900-930     Rejestracja uczestników

930-1100   Symulacja rozpraw

1100-1115  Przerwa kawowa

1115-1300  Symulacja rozpraw

1300-1345  Lunch

1345-1530  Symulacja rozpraw

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w warsztacie wynosi:

390,-zł netto*  dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

780,-zł netto*  dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

999,-zł netto*  dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data warsztatu 03.10.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu warsztatu

Rezygnacja:
Rezygnacja z udziału w warsztacie (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje, konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o warsztacie udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl,

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl,

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl.

Udostępnij na: