Wystąpienia publiczne – jak zbudować autorytet w trakcie wystąpienia i wykorzystać go – 5.11.2019 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w warsztacie, który odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 5.11.2019 r.

Celem warsztatu jest:

 • ukształtowanie aktywnej postawy pro-scena – prawda, autentyczność, transparentność;
 • pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii wystąpień publicznych;
 • nabycie umiejętności inspirowania ze sceny;
 • nabycie umiejętności z zakresu technik bycia mówcą „atrakcyjnym dla publiczności”;
 • nabycie umiejętności z zakresu sprzedaży i reguł wywierania wpływu na scenie/w sądzie/przed kamerą/podczas prezentacji/rozmowy z klientem;
 • pogłębienie wiedzy z zakresu prezentowania slajdów;
 • nabycie wiedzy z zakresu wykorzystywania rekwizytów podczas wystąpienia;
 • nabycie umiejętności skutecznego i stałego kontaktu z publicznością;

Justyna Qunio –ekspert ds. kreowania wizerunku, specjalista ds. personal branding.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników 

930-1100 Jak dobrze zacząć

 • Wizerunek Prelegenta
 • Efekt WOW
 • Powitanie i Autoprezentacja
 • Postawa przyjazna publiczności
 • Pro-aktywna postawa wobec publiczności
 • Jak się wyróżnić na stracie
 • Cechy i umiejętności skutecznego Prelegenta

Budowanie autorytetu – jak dokonać zmiany w publiczności

 • Czynniki psychologiczne wpływające na decyzję o akceptacji Prelegenta
 • Potrzeby słuchaczy – klasyfikacja i metody identyfikowania potrzeb
 • Wykorzystanie wiedzy o motywach i potrzebach klientów/przeciwników procesowych w trakcie wystąpienia Prelegenta
 • Jak aktywować publiczność po tzw. spadku napięcia
 • Jak wykorzystać rekwizyty
 • Wzbudzenie zainteresowania – metody inne
 • Schemat efektywnej prezentacji – Cecha – Korzyść – Wyobrażenie

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300 Budowanie autorytetu – jak zarządzać zmianą w publiczności

 • Określenie celu i procesu komunikacji ze sceny/podczas negocjacji/w sądzie
 • Określenie ewentualnych przeszkód efektywnej komunikacji
 • Angażowanie publiczności – metody
 • Fazy komunikacji: emocjonalna i racjonalna faza efektywnej komunikacji
 • Wykorzystanie głosu w celu skutecznej komunikacji
 • Tempo mówienia
 • Dynamika wypowiedzi
 • Ton i siła głosu
 • Modulowanie głosu
 • Akcentowanie, intonacja
 • Pauza na scenie – najważniejsza umiejętność Mówcy
 • Ruch sceniczny – zasady

1300-1330 lunch

1330-1500 Budowanie autorytetu – jak czerpać korzyści z zarządzania stanem publiczności

 • Gotowość publiczności do przyswojenia wartości, którą Prelegent wyróżnia się i wnosi na rynek
 • Pokonywanie zastrzeżeń i obiekcji publiczności – przy wykorzystaniu umiejętności autoprezentacji
 • Skuteczne dotarcie z przekazem do osoby decyzyjnej i nawiązanie kontaktu
 • Próby finalizacji sprzedaży firmy/oferty/produktu/nas – jak to zrobić ze sceny
 • Finalizacja – dobre podsumowanie i zakończenie wystąpienia

  Budowanie autorytetu – wystąpienie przed kamerą

 • Trzyminutowa autoprezentacja przed kamerą każdego z uczestników, podsumowująca zdobyte umiejętności podczas szkolenia
 • Dla ochotników wersja z udziałem osoby trzeciej i zbijaniem obiekcji ww.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w warsztacie wynosi:

390,-zł netto*  dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

780,-zł netto*  dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

999,-zł netto*  dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.
Uwaga!
Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (18), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 5.11.2019 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. 
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl
Udostępnij na: