WARSZTAT „Udział dziecka w postępowaniu karnym” – szkolenie 15.06.2016

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w NIEODPŁATNYM WARSZTACIE, który odbędzie się w Sali Malinowej OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, II piętro, w dniu 15 czerwca 2016 r. w godz. 9.30-15.00

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Child Representation & Participation”
finansowanego z grantu World Childhood Foundation.

nowe logo

Tematyka szkolenia koncentrować się będzie na prawnych i psychologicznych aspektach udziału dziecka w postępowaniu karnym. Poruszona zostanie kwestia właściwej reprezentacji interesu pokrzywdzonego dziecka w tym postępowaniu oraz udziału małoletniego w czynnościach dowodowych. Zaprezentowane zostaną także najistotniejsze problemy, wątpliwości i kontrowersje związane ze sprawami o czyny zabronione na szkodę dzieci. Prowadzące przedstawią te zagadnienia z dwóch różnych perspektyw – prawnej oraz psychologicznej.

Alicja Budzyńska – biegła sądowa, wydaje opinie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci. Pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie diagnozy spraw rodzinnych i nieletnich oraz psychologicznej oceny zeznań świadków.

Olga Trocha – radca prawny, specjalizuje się w prawnej ochronie dzieci, pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

PROGRAM SZKOLENIA:

900-930    –  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

930-1100  Małoletni jako pokrzywdzony – perspektywa psychologiczna i prawna

 • Małoletni jako strona w postępowaniu karnym – konsekwencje prawne
 • Czyny zabronione popełniane na szkodę małoletnich
 • Charakterystyka faz rozwojowych dziecka
 • Obraz psychologiczny dziecka – ofiary przestępstwa
 • Rola biegłego psychologa w sprawach o czyny na szkodę małoletnich

1100-1115 –  przerwa

1115-1300 Prawne i psychologiczne aspekty udziału dziecka czynnościach procesowych

 • Przesłuchanie małoletniego w trybie art. 185a KPK – regulacje prawne
 • Przeciwskazania do udziału dziecka w czynnościach dowodowych
 • Czas, miejsce, warunki, etapy realizacji przesłuchania
 • Zasady nawiązywania kontaktu z dzieckiem i formułowania pytań do niego
 • Psychologiczne czynniki analizy wypowiedzi dziecka
 • Zakres opinii sądowo psychologicznej w sprawach karnych z udziałem dzieci
 • Udział dzieci w innych czynnościach dowodowych.

1300-1330  –  przerwa

1330-1500  Reprezentacja małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

 • Rola radcy prawnego reprezentującego pokrzywdzone dziecko – pełnomocnik, kurator dla małoletniego
 • Kontakt z rodzicami dziecka
 • Ocena interesu prawnego dziecka.

Za udział w szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe” / „Szkolenia nieodpłatne” lub bezpośrednio pod adresem http://szkolenia.oirp.waw.pl/

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

W związku z nieodpłatnym charakterem szkolenia uczestnicy będą mogli nabyć napoje oraz posiłki we własnym zakresie w kafeterii Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego OIRP.

Informacji o seminarium udzielają:
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Warsztat jest nieodpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Udostępnij na: