WARSZTAT – RODO w działalności marketingowej. Umowy powierzenia przetwarzania w praktyce – 26.03.2019 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w warsztacie, który odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 26.03.2019 r. godz. 9.30-16:20.

Celem warsztatu jest omówienie wybranych zagadnień związanych z zapewnieniem zgodności z RODO problematyki powierzania przetwarzania danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych w ramach działalności marketingowej.

Małgorzata Kurowska – radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii/IT. Doradzała szeregu klientom sektora prywatnego i publicznego w projektach z obszaru ochrony danych osobowych (audyty zgodności, opracowanie dokumentacji, analiza modeli i procesów biznesowych, bieżące wsparcie ABI). Posiada doświadczenie w obsłudze klientów korporacyjnych oraz negocjacjach umów oraz świadczenia doradztwa bieżącego. Opracowywała i negocjowała szereg umów wdrożeniowych i licencyjnych. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa nowych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Szkoły Prawa Francuskiego (Uniwersytet Poitiers we współpracy
z Uniwersytetem Warszawskim). Posiada tytuł Masters biznesowego prawa francuskiego i europejskiego.

Milena Wilkowska – radca prawny w Kancelarii Maruta Wachta w Zespole Ochrony Danych Osobowych. Ekspert w zakresie prawa ochrony danych osobowych, przeprowadza szkolenia i audyty w zakresie zabezpieczenia danych i informacji, doradza, jak wdrażać i stosować procedury dotyczące właściwego postępowania z danymi osobowymi. Zajmuje się też prawem medialnym, prawem hazardowym, a także prawem reklamy oraz social media. Przez wiele lat prowadziła kompleksową obsługę prawną akcji promocyjnych, w tym gier hazardowych. Inspektor Ochrony Danych w jednej z platform zajmujących się zamawianiem jedzenia przez Internet, były wieloletni Administrator Bezpieczeństwa Informacji w spółkach z branży marketingowej. Absolwentka Studiów Podyplomowych Ochrony Danych Osobowych, prelegentka na szkoleniach i konferencjach branżowych.

Program warsztatu:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100  Umowy powierzenia przetwarzania w praktyce

Prowadząca: r. pr. Małgorzata Kurowska

 • Powierzenie, udostępnienie, upoważnienie – skąd wiadomo, który model zastosować
 • Weryfikacja i wybór procesora
 • Wymogi formalne umowy powierzenia
 • Prawo audytu

1100-1110 przerwa kawowa

1110-1240

 • Korzystanie z podprocesorów i umowa dalszego powierzenia
 • Kary umowne i zasady odpowiedzialności
 • Transfery danych poza EOG

1240-1310 lunch

1310-1440 RODO w działalności marketingowej

Prowadząca: r. pr. Milena Wilkowska

 • Zasady prowadzenia działań marketingowych
 • Administrator, procesor – po której stronie jestem?
 • Zgoda czy prawnie uzasadniony interes, własny czy cudzy marketing? O podstawach przetwarzania danych
 • Marketing tradycyjny
 • Konkursy, promocje, loterie, programy lojalnościowe

1440-1450 przerwa kawowa

1450-1620   

 • Marketing mailowy i telemarketing
 • Newslettery i inne aspekty marketingu internetowego
 • Cookies i podobne technologie śledzące
 • Handel bazami danych
Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 16
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w warsztacie wynosi:
520,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
1040,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
1259,-zł netto* dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem warsztatu jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem warsztatu jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program warsztatu.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.
Uwaga!
Liczba miejsc na warsztat jest ograniczona (40), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data warsztatu 26.03.2019 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Uczestnictwo w warsztacie jest możliwe jedynie po opłaceniu warsztatu.
Rezygnacja z udziału w warsztacie (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed warsztatem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. 
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Informacji o warsztacie udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl
Udostępnij na: