WARSZTAT online – Analiza ryzyka na potrzeby RODO – 20.04.2021 r. – BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w warsztacie online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 20.04.2021 r. godz. 9.30-15:00.

Celem warsztatu jest nabycie przez uczestników zajęć wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu analizy ryzyka w ochronie danych osobowych. Warsztat obejmuje metodykę analizy ryzyka w ochronie danych osobowych od podstaw. Przystępując do zajęć uczestnik powinien znać podstawy RODO tj. budowa rejestru czynności przetwarzania, obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego, podstawy przetwarzania, okresy retencji danych itp.

Maciej Otmianowski – Prawnik, Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Sibigi. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych i zarządzaniu ryzykiem. Członek SABI. Pasjonat podejścia ekonomii behawioralnej w prawie. Specjalista ds. zarządzania ryzykiem i LegalTech w DAPR sp. z o.o. Współtwórca aplikacji wspierającej ochronę danych osobowych RedIntoGreen.

Marcin Błoński – Absolwent Akademii Obrony Narodowej. Zajmuje się rozwojem metodyk i produktów związanych z zarządzaniem ryzykiem w obszarach danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz ciągłości działania. Członek SABI. Specjalista ds. zarządzania ryzykiem i LegalTech w DAPR sp. z o.o. Współtwórca aplikacji wspierającej ochronę danych osobowych RedIntoGreen.

Program szkolenia:

915-930 Rejestracja uczestników

930-1100  Przeprowadzenie ogólnej oceny ryzyka, cz. 1

   Omówienie wybranej metody oceny ryzyka ogólnego, w tym:

 • Informacje niezbędne do oceny ryzyka;
 • szacowanie prawdopodobieństwa zdarzenia;
 • szacowanie powagi skutków dla podmiotów danych;

1100-1115 przerwa

1115-1300  Przeprowadzenie ogólnej oceny ryzyka, cz. 2

 • szacowanie ryzyka ogólnego;
 • kwalifikacja czynności do DPIA z ogólnej oceny ryzyka.

Ocena wstępna do oceny skutków dla ochrony danych (DPIA):

 • kryteria „twarde i miękkie”;
 • wykaz rodzajów operacji przygotowany przez UODO.

1300-1330 przerwa

1330-1500    Ocena skutków dla ochrony danych

 • DPIA – źródła i metodyki,
 • omówienie przeprowadzenia DPIA wybraną metodą,
 • podjęcie decyzji o ryzyku i przygotowanie planu postępowania,
 • szacowanie ryzyka szczątkowego

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Powyższy program stanowi poziom  średniozaawansowany uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

Opłata za uczestnictwo w warsztacie wynosi:
334,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
670,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
858,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem warsztatu jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem warsztatu jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program warsztatu:
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data warsztatu 20.04.2021 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy zostaną przesłane do uczestników szkolenia na e-mail kilka dni przed zaplanowanym wykładem.

Warunkiem przystąpienia do warsztatu  radców prawnych z OIRP w Warszawie jest dostęp do extranetu radców prawnych.

Rezygnacja z udziału w warsztacie (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed warsztatem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

UWAGA! W przypadku zaistnienia wyjątkowych i nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany dotyczące terminu oraz programu warsztatu. W takich sytuacjach podamy informację na stronie głównej www.oirpwarszawa.pl

Informacji o warsztacie udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: