WARSZTAT – Jak planować czas i podnieść własną efektywność przez lepszą samoorganizację w zarządzaniu kancelarią prawną? – 03.04.2017 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu warsztatowym, które odbędzie się w OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, II piętro, w dniu:

3 kwietnia 2017 r. w godz. 9:30 -15:00

Tematyka szkolenia koncentrować się będzie na podniesieniu umiejętności zarządzania własną energią i zaangażowaniem.

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy i narzędzi umożliwiających:

 1. Lepsze wykorzystanie czasu w pracy i poza nią.
 2. Zwiększenie skuteczności i efektywności w realizacji zadań.
 3. Poznanie mechanizmów automotywacji.
 4. Eliminacja przemęczenia i przeciążenia dzięki lepszej samoorganizacji i zdrowym nawykom.

dr Lidia Czarkowska –  Dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego, Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych ALK. Od 23 lat zajmuje się w praktyce rozwojem ludzkiego potencjału a od 9 lat pracuje jako executive-coach z członkami zarządów, top-managerami i profesjonalistami (prawnikami i lekarzami). Autorka 2 książek „Antropologia ekonomiczne” i „Nowy profesjonalizm” oraz redaktor naukowy 8 książek z cyklu wydawniczego „Coaching jak…” i naukowego czasopisma „Coaching Review”.

Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

PROGRAM SZKOLENIA:

900-930       –  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

930-1100         Czy czasu mamy za mało?

 • Klasyczne a współczesne metody zarządzania czasem
 • VUCA World i Hurry-Sickness – bolączki naszych czasów
 • Wyzwania i specyfika zarządzania kancelarią prawną a planowanie czasu pracy
 • Nowe metody planowania i aktualizowania działań, adekwatne do czasów „nieprzewidywalności”

1100-1115      –  przerwa kawowa

1115-1300      Na co możemy mieć wpływ?

 • Fizjologia czasu: rytmy dobowe, kwartalne i roczne
 • Mój plan dnia – stan obecny a stan optymalny
 • Identyfikacja i eliminacja złodziei czasu
 • Ogarnij chaos – czyli sztuka samoorganizacji

1300-1330      –  LUNCH

1330-1500     Poziom życia a jakość życia – droga do dobrostanu

 • Autodiagnoza własnego poziomu dobrostanu – od czego zacząć konstruktywną zmianę?
 • Budowanie zdrowych nawyków
 • Hedonistyczne i eudajmonistyczne szczęście a dobrostan fizyczny, materialny, psychiczny i społeczny
 • Zarządzanie sobą samym przez wartości
 • Plan wdrożenia zdobytej wiedzy i umiejętności w codzienność

Opłaty:       Opłata za uczestnictwo w warsztatach wynosi:

390,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

780,-zł netto*    – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

999,-zł netto*    – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe” / ”Szkolenia stacjonarne” lub bezpośrednio pod adresem https://szkolenia.oirpwarszawa.pl.

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz data szkolenia 03-04-2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA!!!

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

 

Udostępnij na: