WARSZTAT – Dokumentacja RODO czyli jakie dokumenty warto przygotować aby dostosować organizację do wymogów RODO – 19.03.2019 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w warsztacie, który odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 19.03.2019 r. godz. 9.30-16:20.

Projektowanie dokumentacji, polityk oraz procedur wykazujących przestrzeganie RODO zgodnie z zasadą rozliczalności – część I

Projektowanie dokumentacji, polityk oraz procedur wykazujących przestrzeganie RODO zgodnie z zasadą rozliczalności – część II

Celem warsztatu jest zdobycie przez prawników współtworzących system ochrony danych osobowych praktycznych umiejętności w zakresie projektowania oraz aktualizowania dokumentacji dotyczącej przetwarzania tych danych, tak aby spełniała ona wymagania RODO i służyła do wykazania przed organem nadzorczym – zgodnie z zasadą rozliczalności  – przestrzegania przepisów. Warsztat ma na celu wskazanie listy dokumentów oraz najlepszych praktyk, których przyjęcie organizacja powinna zapewnić w celu udokumentowania, że przetwarza dane osobowe zgodnie RODO w myśl zasady rozliczalności.

Anna Matusiak-Wekiera jest radcą prawnym. Pełniła funkcję ABI. Obecnie pełni funkcję IOD. Mec. Anna Matusiak-Wekiera była członkiem Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w UE powołanej przy GIODO w latach 2016-2018. Obecnie jest członkiem Komitetu ds. ochrony danych osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Mec. Anna Matusiak – Wekiera wspierała procesy wdrożenia RODO w sektorze prywatnym oraz w sektorze publicznym, jest wykładowcą zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na uczelni wyższej oraz prelegentką na konferencjach poświęconych RODO. Mec. Anna Matusiak-Wekiera  jest również autorką publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001.

Justyna Kondratowicz-Dudzińska jest radcą prawnym. Pełniła funkcję ABI. Obecnie pełni funkcję IOD. Mec. Justyna Kondratowicz-Dudzińska jest wykładowcą zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na uczelni wyższej oraz prelegentem podczas wydarzeń związanych z ochroną danych osobowych. Mec. Justyna Kondratowicz-Dudzińska wspierała procesy wdrożenia  RODO w sektorze prywatnym (w tymw sektorze organizacji pozarządowych) oraz w sektorze publicznym. Jest członkiem SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Program warsztatu:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100 Projektowanie dokumentacji, polityk oraz procedur wykazujących przestrzeganie RODO zgodniez zasadą rozliczalności – część I 

Prowadząca: r. pr. Anna Matusiak-Wekiera

 • Zalecenia UODO w zakresie projektowania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,
 • Dokumentacja ochrony danych osobowych w świetle przepisów RODO:
 • Polityki ochrony danych osobowych (jak zaktualizować politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemami informatycznymi),
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (oraz polecenia) – kontrowersje, problemy, praktyki
  i projektowane przepisy,
 • Rejestr czynności przetwarzania i kategorii czynności przetwarzania (interpretacje dotyczącą obowiązku prowadzenia, niezbędne elementy, obecne praktyki),

1100-1110 przerwa kawowa

1110-1240

 • Dokumentacja ochrony danych osobowych w świetle przepisów RODO cd:
 • Zasady realizacji praw podmiotów danych (odrębna polityka? procedura? obecne praktyki),
 • Procedura zgłaszania naruszeń ochrony danych (niezbędne elementy, obecne praktyki, zalecenia Gr. Roboczej Art. 29 ),
 • Dokumentacja związana z powołaniem/funkcjonowaniem IOD (analiza obowiązku powołania IOD, regulamin pełnienia funkcji IOD? polityka unikania konfliktu interesów),
 • Odpowiedzi na zadawane pytania.

1240-1310 lunch

1310-1440 Projektowanie dokumentacji, polityk oraz procedur wykazujących przestrzeganie RODO zgodnie z zasadą rozliczalności – część II

Prowadząca r. pr. Justyna Kondratowicz-Dudzińska

 • Polityka prywatności (co powinna zawierać, jak ją budować, obecne praktyki),
 • Dokumentacja w relacji administrator danych – podmiot przetwarzający – dalszy podmiot przetwarzający:
 • Procedura wyboru dostawcy usług (jak ją stworzyć, czy warto),
 • Sposoby weryfikacji dostawcy usług,
 • Umowa powierzenia danych osobowych (wymagane zapisy, problemy praktyczne, złe oraz dobre praktyki),

1440-1450 przerwa kawowa

1450-1620   

 • Dokumentacja w relacji administrator danych – podmiot przetwarzający – dalszy podmiot przetwarzający, cd:
 • Umowa dalszego powierzenia danych osobowych (problemy praktyczne).
 • Dokumentacja w relacji współadministrowania:
 • Współadministrowanie – problemy z identyfikacją relacji,
 • Umowa współadministrowania (zapisy)
 • Odpowiedzi na zadawane pytania.
Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 16
Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w warsztacie wynosi:
520,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
1040,-zł netto* dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
1259,-zł netto* dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem warsztatu jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem warsztatu jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program warsztatu.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.
Uwaga!
Liczba miejsc na warsztat jest ograniczona (40), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data warsztatu 19.03.2019 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
Uczestnictwo w warsztacie jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.
Rezygnacja z udziału w warsztacie (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed warsztatem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.
Informacji o warsztacie udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl
Udostępnij na: