● Warszawska Izba została przyjęta w poczet członków FBE

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie dołączyła do prestiżowej międzynarodowej organizacji prawniczej Fédération des Barreaux d’Europe (FBE) – Federacji Adwokatur Europejskich.

FBE to jedna z największych tego typu organizacji w Europie, reprezentująca interesy środowiska prawniczego krajów członkowskich Rady Europy. Aktualnie zrzesza 210 samorządów prawniczych (łącznie 800 tys. prawników), z 21 krajów. Działa od 1992 r., jej główna siedziba zlokalizowana jest w Strasburgu. Przystępując do FBE, warszawski samorząd radcowski wypełnił postanowienia uchwały Rady OIRP w Warszawie, ze stycznia 2011 r. Komisja Zagraniczna Izby przekonuje, że członkostwo będzie miało pozytywny wpływ na dalszy rozwój naszego samorządu, zwłaszcza w kontekście europejskim.

Przynależność do FBE pozytywnie wpłynie na wizerunek OIRP w Warszawie oraz poszerzy możliwość promowania Izby w Europie. Członkostwo, daje również możliwość nawiązywania kontaktów z prawnikami innych krajów europejskich oraz wymiany informacji na temat praktyki, problemów i zmian w regulacjach dotyczących wykonywania zawodu, umożliwiając także podejmowanie wspólnych przedsięwzięć

– stwierdziła w uzasadnieniu do uchwały Anna Tarasiuk-Flodrowska, przewodnicząca Komisji Zagranicznej Rady OIRP w Warszawie.

Informacje na temat OIRP w Warszawie zostały umieszczone na stronie internetowej FBE.

 

Biuro Prasowe OIRP w Warszawie

Źródło: Temidium nr 4/2011

Udostępnij na: