VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa radców prawnych w halowej piłce nożnej– 14–17.04.2016 r.

W dniach 14–17 kwietnia 2016 r. w Kielcach odbędą się VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa radców prawnych w halowej piłce nożnej organizowane przez OIRP w Kielcach i KRRP.

Zawodnicy reprezentujący poszczególne okręgowe izby radców prawnych, jak i osoby im towarzyszące zakwaterowani zostaną w „Best Westerngrand Hotel” w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78.
Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa w Mistrzostwach jest zgłoszenie drużyny przez właściwą oirp i równoczesna wpłata zadatku na poczet udziału w Mistrzostwach w kwocie 4000 zł na konto OIRP w Kielcach nr 49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 z dopiskiem: „VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej” w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2016 r.
Zgłoszenie drużyn reprezentujących poszczególne izby obejmujące m.in.:

  • listę zawodników,
  • ilość osób towarzyszących,
  • dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z Organizatorami Mistrzostw (imię i nazwisko + adres e-mail + nr telefonu)

prosimy kierować na adres: OIRP w Kielcach ul. Przecznica 6 lok. 4, 25-513 Kielce lub poprzez e-mail: oirp_kielce@radca.lex.pl, korzystając z formularza zgłoszeniowego (znajduje się w załącznikach poniżej). Całość wpisowego, po uwzględnieniu zadatku, płatna będzie w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2016 r. Brak wpłaty do w/w dnia powoduje nieuwzględnienie drużyny w terminarzu rozgrywek. Całkowita wysokość wpisowego ustalona została przez Organizatorów Mistrzostw na poziomie równym kwocie 800,00 zł za każdą osobę (zawodnik, osoba towarzysząca) zgłoszoną w formularzu zgłoszeniowym przez poszczególne okręgowe izby radców prawnych.
Każdy zawodnik przystępujący do rozgrywek, zobowiązany jest przed rozpoczęciem Mistrzostw dostarczyć Organizatorom wypełnione i podpisane „oświadczenie uczestnika zawodów” wg wzoru w załączeniu.
Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w tej sportowej przygodzie, będącej jednocześnie okazją do szerszej integracji całego środowiska radcowskiego. Wszelkich informacji w sprawach organizacyjnych udziela Przemysław Kruk, tel: 788 932 170, e-mail: przemekkruk1@wp.pl.

mapa
Poniżej znajdują się niezbędne do zgłoszenia dokumenty:

Udostępnij na: