VII Otwarty Turniej Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej

Izba Adwokacka w Warszawie wraz z Komisją Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA zapraszają wszystkich przedstawicieli zawodów prawniczych na VII Otwarty Turniej Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej.

To największe wydarzenie sportowe organizowane przez Izbę warszawską. W tym roku wpisane jest w obchody 100-lecia Izby Adwokackiej w Warszawie. W poprzednich edycjach udział brało ponad 200 prawników z całej Polski, a także drużyny zagraniczne z Litwy i Łotwy. Honorowy Patronat nad VII Otwartym Turniejem Piłki Nożnej Adwokatury Polskiej objął Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie.

TERMIN:
Data: 18 maja 2019 roku
Rozpoczęcie turnieju: godz. 10:00
Oficjalne otwarcie turnieju: godz. 12:00

MIEJSCE:
Hala piłkarska przy ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie http://halapilkarska.pl/
Turniej rozegrany będzie na trzech zadaszonych i sąsiadujących ze sobą boiskach ze sztuczną trawą.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W turnieju mogą wziąć udział drużyny składające się wyłącznie z członków samorządów prawniczych. Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 10 zawodników. Zawodnicy zobowiązani są zabrać ze sobą legitymacje potwierdzające przynależność do samorządu zawodowego. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji przynależności zawodnika do samorządu zawodowego. Każda drużyna może zgłosić maksymalnie 1 osobę nienależącą do samorządu prawniczego, spokrewnioną z zawodnikiem biorącym udział w turnieju, niebędącą czynnym zawodnikiem zgłoszonym do rozgrywek w ramach PZPN, WZPN, pod warunkiem uprzedniej akceptacji danej osoby przez Organizatora. Liczba drużyn została ograniczona do osiemnastu. Warunkiem wzięcia udziału w Turnieju jest uiszczenie wpisowego oraz akceptacja Regulaminu:

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 12 maja 2019 roku na adres e-mail: pawel@halapilkarska.pl korzystając z załączonego formularza

Bieżące informacje o Turnieju dostępne pod adresem:

www.ora-warszawa.com.pl

https://www.facebook.com/events/572862553225879/

WPISOWE:
Każda zgłoszona drużyna zobowiązana jest do dokonania wpłaty kwoty 500 zł tytułem wpisowego do dn. 14 maja br. na konto wskazane przez Organizatora. Wpłata wpisowego powinna następować po potwierdzeniu zakwalifikowania drużyny do Turnieju. Wpisowe obejmuje także poczęstunek w trakcie turnieju.

SYSTEM I ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW:
Mecze będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej z uwzględnieniem odstępstw wskazanych w regulaminie turnieju. Czas gry wynosić będzie 2×7 min. Dokładna formuła turnieju np. system grupowy zostanie opracowana w terminie późniejszym w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

Udostępnij na: