VII Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym – 18–19.08.2018 r.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Izba Lekarska, Warszawski Związek Brydża Sportowego

zapraszają

brydżystów członków samorządów zawodowych: adwokatów, aptekarzy, architektów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, diagnostów laboratoryjnych, inżynierów budownictwa, komorników, kuratorów sądowych, lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, notariuszy, pielęgniarek i położnych, psychologów, radców prawnych i rzeczników patentowych, a także członków stowarzyszeń zawodowych

do udziału

w VII Mistrzostwach Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym pod tradycyjną nazwą „MISJA”

które odbędą się w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warszawa ul. 1 Sierpnia 36B

  • 18 sierpnia 2018 r., godz. 11:00– turniej par na zapis maksymalny,
  • 18 sierpnia 2018 r., godz. 16:00 – turniej, par na punkty meczowe,
  • 19 sierpnia 2018 r., godz. 9:00 – turniej indywidualny,
  • 19 sierpnia 2018 r., godz. 13:30 – turniej teamów.

Prosimy o zgłoszenia uczestnictwa w terminie do 8 sierpnia 2018 r. na adres:

Udostępnij na: