● „VI Spotkanie w Madrycie” – udział przedstawiciela Komisji Zagranicznej w konferencji

W dniach 24–26 kwietnia br. miało miejsce VI spotkanie przedstawicieli izb prawniczych oraz należących do nich prawników, organizowane w Madrycie przez Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (Madrycką Izbę Adwokacką).

VI Spotkanie w Madrycie licznie zgromadziło osobistości świata prawniczego, przedstawicieli władz izb prawniczych oraz członków palestr zarówno europejskich, jak i z innych części świata. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele izb prawniczych z Madrytu, Mediolanu, Frankfurtu, Sofii, Paryża, Genewy, Istambułu, Bejrutu, Mongolii, Kenii, Brazylii i Meksyku. Spośród polskich izb prawniczych obecna była Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie reprezentowana przez przedstawiciela jej Komisji Zagranicznej mecenas Monikę Szpiganowicz.

5

W przypadku Madryckiej Izby Adwokackiej nie sposób nie wspomnieć o jej długoletniej tradycji, której początki sięgają aż 1596 r. Izba Madrycka zrzesza obecnie ponad 67 tys. prawników i stanowi znacznych rozmiarów profesjonalnie zarządzaną organizację. Jak można przeczytać na jej stronach internetowych, dysponuje budżetem w wysokości 51,5 mln EUR i zatrudnia ok. 200 pracowników. Obecnie na czele Izby stoi charyzmatyczna Pani Dziekan Sonia Gumpert Melgosa.

Problematyka VI Spotkania w Madrycie skupiła się na czterech głównych zagadnieniach, które były omawiane podczas dedykowanych im paneli dyskusyjnych z udziałem wybitnych przedstawicieli elity prawniczej, czyli:

  • „Międzynarodowy Trybunał Karny: działanie, proces i dostęp”
  • „Prawo obrony do obrony”
  • „Nowe wyzwania związane z ochroną prywatności w obszarze cloud computing
  • „Prawa człowieka a kryzys polityczny i gospodarczy”

W trakcie trwania VI Spotkania w Madrycie odbyto wiele rozmów zarówno z przedstawicielami Izby Madryckiej, jak i innych izb i organizacji prawniczych z różnych części Europy i świata na temat możliwości podjęcia współpracy na różnych polach (wzajemnej pomocy członkom izb, uznawania szkoleń i innych kwalifikacji, prowadzenia szkoleń i staży, wspólnych inicjatyw, wymiany doświadczeń itp.). Mamy nadzieję, że z biegiem czasu nawiązane kontakty zaowocują również zawarciem odpowiednich umów między izbami.

W Madrycie doszło również do spotkania z przedstawicielami Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Madrycie Panem Mirosławem Węglarczykiem (Pierwszym Radcą) oraz Panią Kamilą Kowalską (II Sekretarzem). Podczas spotkania rozmawiano o możliwości nawiązania współpracy między Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie a Ambasadą RP w Madrycie oraz WPHI, dzięki czemu OIRP w Warszawie zyskałaby dodatkową możliwość dotarcia do przedsiębiorców hiszpańskich z informacją o polskich radcach prawnych (zarówno jeśli chodzi o kontakt, jak i zakres świadczonych przez nich usług).

Komisja Zagraniczna już rozpoczęła prace nad przygotowaniem informacji o Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, która mogłaby zostać umieszczona na stronie internetowej WPHI Ambasady RP w Madrycie. Ponadto rozważane jest podjęcie innych inicjatyw zacieśniających współpracę między WPHI w Madrycie a Warszawską Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie.

Udostępnij na: