V Mistrzostwa Polski „Misja” w brydżu – 18–19.06.2016 r.

W dniach 18–19 czerwca 2016 r. odbędą się V Mistrzostwa Polski Misja w brydżu sportowym dla wszystkich samorządów zawodów zaufania publicznego.

Okręgowa Izba Lekarska, Warszawski Związek Brydża Sportowego oraz Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zapraszają brydżystów członków samorządów zawodowych: adwokatów, aptekarzy, architektów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, diagnostów laboratoryjnych, inżynierów budownictwa, komorników, kuratorów sądowych,  lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, notariuszy, pielęgniarek i położnych, psychologów, radców prawnych i rzeczników patentowych, do udziału w V Mistrzostwach Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym pod tradycyjna nazwą „Misja”, które odbędą się w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 36Bw terminach:

  • 18 czerwca 2016 r., godz. 11.00 – turniej par na zapis maksymalny,
  • 18 czerwca 2016 r.,godz. 16.00 – turniej, par na punkty meczowe,
  • 19 czerwca 2016 r., godz. 9.00 – turniej indywidualny,
  • 19 czerwca 2016 r., godz. 13.30 – turniej teamów.

Prosimy o zgłoszenia uczestnictwa w przededniu imprezy tj. do 14 czerwca br. na adresy:

Udostępnij na: