Uzyskiwanie danych dotyczących członków zarządu spółek

Zapewniamy uzyskiwanie danych dotyczących członków zarządu spółek znajdujących się w aktach rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego.
Powyższe dane uzyskujemy osobiście w wydziale KRS właściwym dla siedziby spółki poprzez sfotografowanie dokumentów zawierających te informacje.

 

Na powyższe dane składają się w szczególności:
-imię, nazwisko i inne dane osobowe członka zarządu
-adres(y) zamieszkania
-okres pełnienia funkcji członka zarządu, w tym dokumenty dotyczące jego powołania oraz odwołania lub rezygnacji
-informacje o wszczętym postępowaniu upadłościowym

 

Zdjęcia przekazujemy w formie elektronicznej – wysyłka poprzez email, na płycie CD/DVD lub poprzez „chmurę” (Dropbox, One Drive, Dysk Google).
Dodatkowo zapewniamy uzyskanie sądowo poświadczonych wybranych dokumentów.

 

Kontakt:
email: biurozdjecia@gmail.com
tel. 608882171

 

Udostępnij na: