Uzupełniający nabór radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – Siedlce, Gostynin, Płock

W dniu 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). W wykonaniu przepisów tej ustawy oraz uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, w związku z niewyłonieniem przez wskazane poniżej powiaty organizacji pozarządowych do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie uprzejmie informuję, że radcowie prawni zainteresowani udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, powinni złożyć deklarację udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej według wzoru stanowiącego załącznik do ww. uchwały: pobierz.

Deklaracje należy składać w terminie do 31 grudnia 2015 r., a w odniesieniu do punktu w Siedlcach, o którym mowa w pkt 1, do 29 grudnia do godz. 16.00:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres palica.i@oirpwarszawa.pl, albo
2) pisemnie na adres: OIRP w Warszawie ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa, albo
3) osobiście w siedzibie Biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, w dni robocze w godz. 9.00–17.00.

Nabór uzupełniający dotyczy następujących punktów:

1. Starostwo Powiatowe w Siedlcach
Piłsudskiego 40
08-110 Siedlce

Punkt funkcjonuje w następujących dniach i godzinach:
a) wtorek 8.00–12.00
b) czwartek 12.00–16.00
c) piątek 16.00–18.00

2. Urząd Miasta Siedlce
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
Sienkiewicza 32
08-110 Siedlce

Punkt funkcjonuje w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek – piątek 8.30–12.30
radca prawny będzie świadczył pomoc prawną w wymiarze dwóch godzin dziennie

3. Starostwo Powiatowe w Gostyninie
Budynek Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
Ozdowskiego 1a
09-500 Gostynin

Punkt funkcjonuje w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek – piątek 8.00–12.00
radca prawny będzie świadczył pomoc prawną w wymiarze dziesięciu godzin w tygodniu

4. Starostwo Powiatowe w Płocku
Urząd Gminy Stara Biała
Jana Kazimierza 1
09-411 Biała

Punkt funkcjonuje w następujących dniach oraz godzinach:
a) poniedziałek 8.00–12.00
b) środa 8.00–12.00
c) piątek 8.00–12.00

5. Starostwo Powiatowe w Płocku
Urząd Gminy w Nowym Duninowie
Osiedlowa 1
09-505 Nowy Duninów

Punkt funkcjonuje w następujących dniach oraz godzinach:
a) wtorek 8.00–12.00
b) czwartek 8.00–12.00

Nieodpłatnej pomocy prawnej nie mogą udzielać radcowie:

  1. karani dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  2. z którymi umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ww. ustawy, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
  3. którzy nie dopełnili obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  4. którzy zalegają z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

 

Udostępnij na: