Uwaga, wzmocnione dyżury obrończe w sądach rejonowych w okręgu SO w Warszawie

W związku ze wzmożonym prawdopodobieństwem rozpoznawania spraw w postępowaniach przyspieszonych w dniach 30 października 2020 r. – 14 listopada 2020 r., Rada OIRP w Warszawie poszukuje radców prawnych, uprawnionych do pełnienia funkcji obrońcy w sprawach karnych, którzy w ww. terminie podjęliby się pełnienia dodatkowych dyżurów obrończych.

Dyżury pełnione będą w sądach rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.  Istnieje również możliwość udzielenia upoważnienia aplikantowi radcowskiemu, uprawnionemu do zastępowania radcy prawnego w sprawach karnych.

Uprzejmie prosimy o pilne zgłaszanie się osób zainteresowanych. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do dnia 30 października br. (piątek) do godz. 16.00, pod adresem e-mail: dyzuryobroncze@oirpwarszawa.pl.

Udostępnij na: