Uwaga, wzmocnione dyżury obrończe w dniach 11–14 listopada br.

W związku ze wzmożonym prawdopodobieństwem rozpoznawania spraw w postępowaniach przyspieszonych w dniach 11–14 listopada br., Rada OIRP w Warszawie poszukuje radców prawnych, uprawnionych do pełnienia funkcji obrońcy w sprawach karnych, którzy w ww. terminie podjęliby się pełnienia dodatkowych dyżurów obrończych.

Dyżury pełnione będą w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Istnieje również możliwość udzielenia upoważnienia aplikantowi radcowskiemu, uprawnionemu do zastępowania radcy prawnego w sprawach karnych.

Uprzejmie prosimy o pilne zgłaszanie się osób zainteresowanych. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do dnia 6 listopada br. (środa) do godz. 17.00, pod adresem e-mail: dyzuryobroncze@oirpwarszawa.pl.

Udostępnij na: