UW MOOT – patronat OIRP w Warszawie

Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej organizuje UW MOOT, tj. turniej typu moot court, będący symulacją rozprawy przed sądem arbitrażowym.

Udział w konkursie mogą wziąć studenci prawa wszystkich roczników, z każdej uczelni wyższej na terenie kraju. Celem konkursu jest promocja alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a także rozwijanie praktycznych umiejętności prawniczych, takich jak zdolności argumentacji i przemawiania. Turniej daje również jego uczestnikom możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów.

UW MOOT składa się z dwóch etapów – pisemnego i ustnego. Do etapu pisemnego studenci przystępują zorganizowani w dwuosobowe grupy, po zarejestrowaniu się przez formularz dostępny na stronie internetowej. Zadaniem uczestników będzie przygotować esej, odpowiadając na pytanie zawarte w kazusie, który organizatorzy zamieścili na stronie internetowej konkursu. Po wyłonieniu najlepszych grup etapu pisemnego, uczestnikom zostają przydzielone w drodze losowania role powoda lub pozwanego. Etap ustny, czyli właściwe symulacje obrad odbędą się w dniach 30–31 marca 2017 roku w budynku Sądu Najwyższego. Ostatni etap konkursu, składać się będzie z ćwierćfinału, półfinału i finału. W kolejnych etapach wyłaniana będzie drużyna, która lepiej zaprezentowała swoje racje przed profesjonalnym składem sędziowskim. Studenci będą musieli przedstawić ustną argumentację zgodną ze swoją rolą, a także przygotować się na spontaniczne pytania ze strony arbitrów.

Strona internetowa organizatorów konkursu – www.uwmoot.com.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie objęła swoimi patronatem konkurs UW MOOT. Przedstawiciele naszej Izby będą arbitrami podczas symulacji rozpraw odbywających się w ramach ostatniego etapu konkursu.