Utworzenie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie informuje, że stosownie do rozporządzenia z dnia 9 września 2017 r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 2017 r. poz. 1739) z dniem 1 października 2017 r. utworzona została Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie obejmująca obszarem swojej właściwości miejscowej Dzielnicę Ursynów oraz Dzielnicę Wilanów m. st. Warszawy.

Siedziba Prokuratury znajduje się przy ul. Nowowiejskiej 26B, 02-010 Warszawa.

Udostępnij na: