Ustalenie, zmiana i wykonywanie kontaktów z małoletnim dzieckiem. Obligatoryjne elementy pozwu o rozwód w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej . Praktyka i orzecznictwo sądowe – 14.11.2014

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu odpłatnym, które odbędzie się Centrum Konferencyjno–Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 14 listopada 2014 r. w godz. 10.00–16.00

Ustalenie, zmiana i wykonywanie kontaktów z małoletnim dzieckiem. Obligatoryjne elementy pozwu o rozwód w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej. Praktyka i orzecznictwo sądowe

sSR Wioletta Iwańczuk przewodnicząca V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu odpłatnym. Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

Program szkolenia:

09.30–10.00 rejestracja uczestników

10.00–11.45 Praktyczne przygotowywanie wniosków (praca warsztatowa w oparciu o kazusy)

 • w sprawach o ustalenie, ograniczenie i zakaz kontaktów z małoletnim dzieckiem
 • o udzielenie zabezpieczenia
 • o zmianę orzeczenia sądowego w zakresie kontaktów z dzieckiem
 • o zmianę wyroku rozwodowego
 • orzeczenia o separację w zakresie kontaktów z małoletnim dzieckiem

11.45–12.00 przerwa kawowa

12.00–13.30 Prawidłowe formułowanie wniosków o wykonywanie kontaktów ( praca warsztatowa w oparciu o kazusy)

 • Wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za naruszenie kontaktów – pierwszy etap postępowania wykonawczego
 • Wniosek o nakazanie  zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za naruszenie kontaktu – kolejny etap postępowania wykonawczego

13.30–14.00 lunch

14.00–16.00 Obligatoryjne elementy pozwu o rozwód w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej – omówienie problematycznych zagadnień

 • Zakres wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem
 • Ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka
 • Ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem
 • Zasądzenie świadczenia alimentacyjnego

Wniosek o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dziecka. Prawidłowe formułowanie pism procesowych (praca warsztatowa w oparciu o kazusy)

Uwaga:

Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
390 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
780 zł netto* – dla pozostałych uczestników (w tym dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie)
999 zł netto* – dla pozostałych uczestników

*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: https://ro.oirp.waw.pl

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:

 1. zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”)*
 2. załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
 3. w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych – na papierze firmowym danej instytucji, potwierdzone przez osobę reprezentującą daną instytucję (podpis i pieczątka).
  Wzór oświadczenia znajduje się poniżej w załączniku.

Zgłoszenie na szkolenie jest możliwe do momentu pojawienia się szarego przycisku „REJESTRACJA ZAKOŃCZONA”.

Wpłaty

Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 14–11–2014 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uwaga!

Udział w szkoleniu jest możliwy jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o konferencji udzielają:

Marta Dywicka, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska_k@oirp.waw.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: