Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie poszukuje specjalisty do spraw publicznoprawnej ochrony konsumentów w Wydziale Finansowym I, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Ogłoszenie nr 77769 / 05.05.2021 Dołącz do nas jako: Specjalista Do spraw: publicznoprawnej ochrony konsumentów w Wydziale Finansowym I, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie wstępnego ustalenia czy doszło do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przygotowuje projekty wystąpień do przedsiębiorców w sprawach dotyczących ochrony konsumentów.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone, m.in. przygotowuje projekty decyzji.
 • Przygotowuje projekty pism procesowych, w tym środków zaskarżenia, w ramach sądowego postępowania odwoławczego.
 • Analizuje wzorce umowne stosowane przez przedsiębiorców pod kątem stosowania niedozwolonych postanowień umownych oraz przygotowuje projekty wystąpień do przedsiębiorców.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi UOKiK w zakresie wykonywania zadań związanych z eliminowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych interesów konsumentów.
 • Współpracuje z krajowymi organami ochrony konsumentów państw członkowskich UE w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do kompetencji Prezesa UOKiK.
 • Współpracuje z innymi komórkami wewnętrznymi DOZiK oraz innymi komórkami organizacyjnymi UOKiK w zakresie wykonywania zadań związanych z prowadzeniem zadań o charakterze legislacyjnym i europejskim.

Kogo poszukujemy

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze stosowania prawa
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości prawa konsumenckiego i umiejętność stosowania go w praktyce.
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, myślenie analityczne, komunikacja.
 • Język angielski na poziomie B2.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

 • Posiadanie kompetencji: kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.

zapraszamy na naszą stronę (zakładka kariera) po szczegóły oferty

Udostępnij na: