Urząd Miasta Marki prowadzi nabór na stanowisko Radca Prawny w Biurze Obsługi Prawnej

Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki, prowadzi nabór na wolne stanowisko urzędnicze Radca Prawny w Biurze Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Marki (Zarządzenie Burmistrza Miasta Marki nr 0050.109.2018 z dnia 16 lipca 2018 r.). Podstawa prawna zatrudnienia – umowa o pracę. Wymiar czasu pracy – 1 etat. Zadania na stanowisku: zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Marki oraz na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Marki w zakresie działalności ustawowej gminy poprzez m.in. konsultacje oraz udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii, pomoc przy opracowaniu dokumentów o charakterze prawnym, opiniowanie aktów prawnytch, umów, decyzji admisnitracynjych oraz innych dokumentów. Reprezentacja przed sądem. Uczestniczenie w sesjach rady miasta. Inne prace zlecone przez Kierownictwo Urzędy – w zakresie świadczonej pomocy prawnej.

 

Dokumenty aplikacyjne można składać do 10 sierpnia 2018 roku, do godziny 16.00 w kancelarii Urzędu (pokój nr 13) – w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór na stanowisko Radca Prawny w Urzędzie Miasta Marki”. Szczegóły oferty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Urzędu Miasta Marki.

Udostępnij na: