Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko referent/specjalista w zakresie nadzoru nad domami maklerskimi w Wydziale Nadzoru Zgodności z Prawem

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

 

poszukuje kandydatów na stanowisko starszego referenta/specjalisty

 

Wydziale Nadzoru Zgodności z Prawem

 

Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego

 

(Warszawa/pełny etat)

 

Główne obowiązki:

 

 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad domami maklerskimi, bankami prowadzącymi działalność maklerską, zagranicznymi firmami inwestycyjnymi prowadzącymi działalność maklerską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem oddziału oraz nad bankami powierniczymi, w tym:

 

 • weryfikacja raportów ESPI przesyłanych przez domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską oraz zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem oddziału,
 • korespondencja z ww. podmiotami w zakresie zgodności ich działalności z przepisami prawa,
 • korespondencja z zagranicznymi organami nadzoru (za pośrednictwem dedykowanej komórki) w odniesieniu do działalności ww. podmiotów;

 

 • ocena działalności domów maklerskich w ramach procesu Badania i Oceny Nadzorczej pod kątem zgodności z przepisami prawa,

 

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub ograniczenia zakresu wykonywanej działalności maklerskiej oraz prowadzenie innych postępowań administracyjnych zgodnie z zadaniami Wydziału.

 

 

 

Wymagania konieczne:

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów prawa z zakresu rynku kapitałowego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu spółek handlowych,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie co najmniej na poziomie B2,
 • umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawa,
 • łatwość w formułowaniu stanowisk na piśmie,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole i skutecznej komunikacji.

 

 

 

Wymagania pożądane:

 

 • doświadczenie zawodowe nabyte w instytucji rynku finansowego,
 • wykształcenie uzupełniające na kierunku związanym z rynkiem finansowym,
 • udokumentowane zainteresowanie rynkiem kapitałowym.

 

 

 

Oferujemy:

 

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

 

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

 

Aplikacje zawierające cv oraz list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: ##DIF/04/2018##

 

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.

 

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF – link:

 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Klauzula_informacyjna_dla_kandydatw_UKNF_61992.pdf

 

 

Udostępnij na: