Urząd KNF poszukuje specjalisty w Wydziale Spraw Karnych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

 

poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Spraw Karnych

 

w Departamencie Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych

 

(Warszawa/pełny etat)

 

 

 

Główne obowiązki:

 

 

 • prowadzenie postępowań wyjaśniających i sprawdzających dot. naruszeń przepisów karnych ustaw regulujących funkcjonowanie rynku finansowego oraz przestępstw dotyczących czynów skierowanych przeciwko interesom uczestników rynku, pozostających w związku z działalnością podmiotów wykonujących działalność na tym rynku, w szczególności: sporządzanie analiz zebranej w sprawie dokumentacji, przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa kierowanych do prokuratury, składnie zeznań w postępowaniu przygotowawczym oraz współpraca z organami ścigania.

 

 

 

Wymagania konieczne:

 

 

   • wykształcenie wyższe prawnicze,

 

 

   • znajomość regulacji prawnych rynku finansowego,
   • znajomość struktury rynku finansowego i rozumienie zasad działania tego rynku,
   • umiejętność analitycznego myślenia,
   • umiejętność samodzielnego i sprawnego organizowania czasu pracy, wyznaczania celów i terminowej realizacji prowadzonych spraw,
   • umiejętność pracy w zespole,
   • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
   • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 

 

 

Wymagania pożądane:

 

 

 • znajomość regulacji wspólnotowych rynku finansowego,
 • znajomość przepisów prawa karnego (k.k. i k.p.k),
 • doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach rynku finansowego,
 • ukończona aplikacja prawnicza,
 • praktyka w kancelariach prawniczych.

 

 

 

Oferujemy:

 

 

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

 

 

 

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych.

 

Aplikacje zawierające cv i list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila ##DPS/07/2018##Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF – link:

 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Klauzula_informacyjna_dla_kandydatw_UKNF_61992.pdf

 

 

 

Udostępnij na: