Urząd KNF poszukuje specjalisty w Wydziale Postępowań Administracyjnych II

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

 

poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Postępowań Administracyjnych II

 

w Departamencie Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych

 

(Warszawa/pełny etat)

 

Główne obowiązki:

 

 

   • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odnoszącym się do naruszeń przepisów prawa rynku finansowego zawartych m. in. w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w szczególności:

 

 

 

   • prowadzenie przesłuchań świadków i stron oraz odbieranie wyjaśnień,
   • sporządzanie projektów postanowień, decyzji, zarządzeń, uchwał,
   • redagowanie innych pism w powierzonych sprawach;

 

 

 

 • prowadzenie czynności sprawdzających w sprawach przekazanych do Departamentu;
 • prowadzenie akt poszczególnych spraw;
 • sporządzanie opinii, analiz i opracowań tematycznych w zakresie związanym z zadaniami Departamentu;
 • współpraca pomiędzy wydziałami i departamentami w obrębie Urzędu (w tym prowadzenie korespondencji wewnętrznej).

 

 

 

Wymagania konieczne:

 

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • znajomość regulacji prawnych rynku finansowego, w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
 • znajomość procedury administracyjnej;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność samodzielnego i sprawnego organizowania czasu pracy, wyznaczania celów i terminowej realizacji prowadzonych spraw;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • znajomość języka angielskiego.

 

Wymagania pożądane:

 

 

 • doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach rynku finansowego;
 • praktyka w kancelariach prawniczych.

 

 

 

Oferujemy:

 

 

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

 

 

 

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych.

 

 

 

Aplikacje zawierające cv i list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila ##DPS/05/2018##

 

 

 

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF – link:

 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Klauzula_informacyjna_dla_kandydatw_UKNF_61992.pdf

 

Udostępnij na: