Urząd KNF poszukuje specjalisty w Wydziale Postępowań Administracyjnych I

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

 

poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Postępowań Administracyjnych I

 

w Departamencie Postępowań Sankcyjnych i Praktyk Rynkowych

 

(Warszawa/pełny etat)

 

 

 

Główne obowiązki:

 

 

 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wyjaśniających w zakresie odnoszącym się do naruszeń przepisów prawa rynku kapitałowego stypizowanych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 poz. 1768 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1639 z późn. zm.) w szczególności:

 

 

 • prowadzenie przesłuchań świadków i stron oraz odbieranie wyjaśnień,
 • sporządzanie projektów postanowień, decyzji, zarządzeń, uchwał,
 • redagowanie innych pism w powierzonych sprawach;

 

 

 • prowadzenie czynności sprawdzających w sprawach przekazanych do Departamentu;
 • prowadzenie akt poszczególnych spraw;
 • sporządzanie opinii, analiz oraz opracowań tematycznych w zakresie związanym z zadaniami Departamentu;
 • współpraca pomiędzy wydziałami i departamentami w obrębie Urzędu (w tym prowadzenie korespondencji wewnętrznej).

 

 

 

Wymagania konieczne:

 

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • znajomość regulacji prawnych rynku finansowego w szczególności w zakresie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w zakresie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 • znajomość struktury rynku finansowego i rozumienie zasad działania tego rynku,
 • znajomość procedury administracyjnej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność wyrażania myśli w mowie i w piśmie,
 • zdolność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność samodzielnego i sprawnego organizowania czasu pracy, wyznaczania celów i terminowej realizacji prowadzanych spraw,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

 

 

Wymagania pożądane:

 

 

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • studia podyplomowe z zakresu rynku kapitałowego,
 • publikacje z zakresu rynku kapitałowego.

 

 

 

Oferujemy:

 

 

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

 

 

 

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych.Aplikacje zawierające cv i list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila ##DPS/06/2018##

 

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF – link:

 

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Klauzula_informacyjna_dla_kandydatw_UKNF_61992.pdf

 

 

 

Udostępnij na: