● Podpisanie umowy o współpracy z Izbą adwokacką w Mediolanie

Delegacja z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, na czele z Dziekanem Rady OIRP w Warszawie Włodzimierzem Chróścikiem, uczestniczyła w tegorocznym otwarciu roku sądowego organizowanym przez Izbę adwokacką w Mediolanie (Ordine Degli Avvocati di Milano). Podczas uroczystości, które odbywały się w dniach 27–29 stycznia br., Izbę warszawską reprezentowali także: mec. Piotr Wieczorkiewicz, Przewodniczący Komisji Zagranicznej Rady OIRP w Warszawie oraz członek tej komisji mec. Radosław Radosławski.

Obchody rozpoczęcia roku sądowego w Mediolanie mają bardzo uroczysty charakter. Tradycyjnie wzięli w nich udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym Minister Sprawiedliwości Andrea Orlando, Prokurator Generalny Mediolanu Roberto Alfonso oraz Prezes Sądu Apelacyjnego Marina Anna Tavassi. W swoich wystąpieniach goście analizowali kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz walką ze zorganizowaną przestępczością, w tym z organizacją przestępczą „Cosa Nostra”. Obchodom towarzyszyła również zorganizowana przez Izbę adwokacką w Mediolanie konferencja poświęcona wybranym aspektom prawa rodzinnego w ujęciu komparatywnym.

Tegoroczna uroczystość w Mediolanie miała dla Izby warszawskiej charakter szczególny, ponieważ otwarciu konferencji towarzyszyło podpisanie umowy o współpracy z Izbą adwokacką w Mediolanie. To pierwsza izba z Włoch, z którą łączyć nas będzie takie porozumienie. Nawiązanie współpracy z naszymi mediolańskimi partnerami stało się możliwe dzięki staraniom i zaangażowaniu mec. Anny Adamczak z Komisji Zagranicznej Rady OIRP w Warszawie.
Dziekan Włodzimierz Chróścik w swoim wystąpieniu podkreślił historyczne, kulturowe i gospodarcze związki łączące Polskę i Włochy. W toku konferencji, w wystąpieniu poprzedzającym prelekcję, mec. Radosław Radosławski wyraził również przekonanie, że podpisana właśnie umowa będzie początkiem intensywnej i wzajemnie korzystnej współpracy między samorządami.

Podczas pobytu w Mediolanie przedstawiciele Izby warszawskiej nawiązali również kontakty z przedstawicielami innych, licznie reprezentowanych izb zagranicznych. W uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele izb i organizacji prawniczych z Gyor, Sofii, Londynu, Frankfurtu, Brukseli, Lyonu, Paryża, Bordeaux, Nowego Jorku, Genewy, Monachium oraz Barcelony (z Izbą adwokacką w Barcelonie Izba warszawska podpisała porozumienie o współpracy w 2015 r.). Obecni byli także przedstawiciele prawniczych organizacji międzynarodowych – FBE i AIJA.

Jednym z istotnych punktów konferencji było zorganizowane przez gospodarzy wielostronne spotkanie dotyczące programu stażowego dla aplikantów i młodych prawników. Spotkaniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zagranicznej Izby adwokackiej w Mediolanie, avv. Mario Dusi, a uczestniczyli w nim przedstawiciele izb z Sofii, Budapesztu, Barcelony, Lugano, Londynu, Nicei, Paryża i Genewy. Nie zabrakło również delegatów z Izby warszawskiej, którzy przedstawili doświadczenia i wnioski z programu stażowego realizowanego obecnie we współpracy z Izbą adwokacką w Barcelonie oraz wyrazili chęć tworzenia nowych międzynarodowych programów stażowych we współpracy z Izbą adwokacką w Mediolanie. Przedstawiciel Izby barcelońskiej, abg. Josep Guiu, zaproponował, by istniejące dotychczas porozumienia między izbami zastąpić lub uzupełnić porozumieniem o charakterze wielostronnym, umożliwiającym stworzenie szerszej płaszczyzny i platformy ułatwiającej młodym prawnikom rozpoczynanie kariery zawodowej. Wszyscy obecni zgodzili się, że doświadczenia nabyte za granicą są nie do przecenienia, a celem prawniczych organizacji samorządowych powinno być tworzenie młodym prawnikom stosownych możliwości w tym zakresie. Postanowiono, że Izba mediolańska będzie koordynować prace związane z tym przedsięwzięciem.

Udostępnij na: