Udział przedstawiciela Izby warszawskiej w międzynarodowej konferencji

Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law w Heidelbergu w dniach 14–15 września 2017 r. wspólnie zorganizowali międzynarodową konferencję naukową „Protecting European Union Values: Breaches of Article 2 TEU and Their Consequences”. Udział w niej wziął także przedstawiciel Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie, mecenas Jacek Jonak.

W konferencji wzięło udział grono międzynarodowych ekspertów, w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej i Rady Europy.

Temat konferencji brzmiał nieco abstrakcyjnie, wystąpienia nawiązywały jednak przede wszystkim do zamieszania wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz reformy polskiego systemu sądów powszechnych. Na tle wypowiedzi prelegentów oraz publiczności cechujących zaangażowaniem politycznym i emocjami, czasami traktujących znakomitych gości zagranicznych jako arbitrów sporu, uznanie budziły wyważone sądy oparte na rzeczowej i wszechstronnej naukowej analizie problematyki prawa Unii Europejskiej oraz polskiego systemu prawnego, a także działań podejmowanych przez strony sporu politycznego – ocenił mec. Jacek Jonak.