TWINNING PRAWNIKÓW – konferencja online 16.10.2021 r.

Już po raz trzeci Europejskie Stowarzyszenie Prawników (AEA-EAL) organizuje wyjątkowe wydarzenie – Twinning Prawników. Poprzednie edycje okazały się dużym sukcesem, skupiając adwokatów i radców prawnych ze Wschodu i z Zachodu w celu wymiany informacji aktualnych dla naszego zawodu oraz w celu nawiązywania więzi koleżeństwa i przyjaźni między uczestnikami, pochodzącymi nie tylko z różnych krajów, ale i różnych kontynentów.

Tegoroczna edycja Twinningu Prawników jest realizowana we współpracy z Radą Europy i Radą Adwokacką Armenii. Ze względu na niepewną sytuację pandemiczną i możliwy powrót ograniczeń w podróżowaniu, wydarzenie będzie w tym roku przeprowadzone online 16 października 2021 o godzinie 10:00 CEST.

Program, agenda oraz bezpłatna rejestracja są dostępne na stronie: www.twinningoflawyers.eu.

Wydarzenie to połączymy z obchodami 35-lecia naszego Stowarzyszenia, które od samego początku istnienia, pomimo „żelaznej kurtyny”, szukało kontaktów z prawnikami i samorządami prawniczymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Pierwsze oficjalne kontakty ze Wschodem zostały nawiązane w 1990 roku i były sukcesywnie rozwijane w kolejnych latach. Jednym z ich przejawów była seria konferencji i seminariów o prawie europejskim, realizowana we współpracy z naszymi Okręgowymi Izbami Radców Prawnych. Obecnie kontakty te sięgają znacznie dalej, bo aż do Kaukazu i Centralnej Azji.

Tematem październikowej konferencji są: „Alternatywne mechanizmy rozstrzygania sporów – sposób  na  zmniejszanie obciążeń sądów i poprawę dostępu do wymiaru sprawiedliwości.” 

Oprócz części merytorycznej przewidujemy również część networkingową, w czasie której uczestnicy wymienią informacje o aktualnych wydarzeniach dotyczących naszego zawodu i naszych samorządów.

Językami konferencji będą angielski i rosyjski.

Udostępnij na: