Trybunał Konstytucyjny w świetle nowej ustawy

We wtorek, 17 listopada, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w świetle nowej ustawy o TK”.

Podczas konferencji poruszona została między innymi tematyka składania wniosków do TK i skarg konstytucyjnych, a także ich wstępna procedura kontroli. Ponadto prowadzący skupili się na zasadach postępowania przed TK, skutkach prawnych wyroków w Trybunale i na kwestii składania wniosków strony o skierowanie pytania prawnego. Udział w konferencji wzięło ponad czterdzieści osób.
Spotkanie poprowadzili: dr Marcin Stębelski – asystent sędziego TK i wykładowca na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, dr Jan Podkowik z WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Witold Płowiec – asystent sędziego TK i wykładowca na WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Marcin Wiącek – członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz wykładowca na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, dr Marzena Laskowska – Naczelnik Wydziału Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym Biura Analiz Sejmowych, a także Michał Ziółkowski z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz asystent sędziego TK. Moderatorem konferencji był Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.