TR Warszawa zatrudni specjalistę/specjalistkę ds. praw autorskich

 Stanowisko – Specjalista/specjalistka ds. praw autorskich

Oferujemy:

 • ciekawe wyzwania w samorządowej instytucji artystycznej
 • pracę w inspirującym środowisku i rozwijającym się zespole
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu
 • proponowane wynagrodzenie podczas okresu próbnego ( 5.000 zł – 6.000 zł)

Podstawowe obowiązki:

 • nadzór nad umowami z kategorii tzw. wielkich praw, od zawarcia do rozliczenia, prowadzenie dokumentacji i ewidencji
 • kontrola umów z twórcami z zakresu praw autorskich, prowadzenie budżetu
 • nadzór nad obszarem tantiem autorskich i licencyjnych, rozliczanie tantiem po spektaklach repertuarowych
 • współpraca z ZAIKS i/lub innymi OZZ, zawieranie i rozliczanie umów
 • współpraca z agencjami autorskimi w Polsce i na świecie, zawieranie i rozliczanie umów
 • pozyskiwanie praw/zgód/licencji do dzieł wykorzystywanych w spektaklach, a także innych projektach TR
 • pozyskiwanie praw i licencji w ramach projektów on-line
 • pozyskiwanie/aktualizacja statusu praw autorskich do materiałów zgromadzonych w Archiwum artystycznym TR
 • współpraca z archiwum artystycznym w zakresie udostępniania materiałów
 • wsparcie procesów produkcyjnych i impresaryjnych w obszarze praw autorskich,
 • nadzór nad sprzedażą licencji do spektakli, zawieranie, ewidencjonowanie i rozliczanie umów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • ugruntowana wiedza za zakresu prawa autorskiego
 • min. 2- letnie doświadczenie w pracy na  podobnym stanowisku
 • doskonała organizacja pracy, systematyczność, odporność na stres, terminowość, komunikatywność;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość pakietu Microsoft Office

Mile widziane:

 • doświadczenie pracy w instytucji kultury
 • zainteresowanie teatrem
 • doświadczenie w negocjacjach
 • doświadczenie w projektach on-line

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (CV wraz z listem motywacyjnym) do dnia 20 lutego 2021 roku na adres: rekrutacja@trwarszawa.pl. W tytule prosimy o podanie nazwy stanowiska SPECJALISTA/SPECJALISTKA DS.PRAW AUTORSKICH. Skontaktujemy się z wybranymi osobami w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji.

Oświadczam, że jestem świadomy/ świadoma, że przetwarzanie przez TR Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa, NIP 5250009594, moich danych osobowych, tj. osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wskazanych w art. 22 [1] ] § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, następuje na podstawie przepisu prawa w celu wzięcia udziału w procedurze rekrutacyjnej.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez TR Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 8, 00-590Warszawa, NIP 5250009594, danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji. TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8, Warszawa. 

Informuję, że Administratorem danych osobowych jest TR Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa, NIP 5250009594, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • prowadzenia obecnej rekrutacji (art 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych następuje na podstawie przepisu prawa.
 • przyszłych procedur rekrutacji (art 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody.
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie TR Warszawa., tj. dostawcy usług i rozwiązań teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem dokończenia obecnego lub/ i przyszłego procesu rekrutacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia danego procesu rekrutacji/ukazania się ogłoszenia. W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 1rok. W zakresie, w jakim dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, mogą być one przez nas przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem dokończenia procedury rekrutacji lub przyszłych rekrutacji. W każdym momencie możesz wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail: iod@trwarszawa.pl.

Udostępnij na: