Tomasz Sztyber

Tomasz Sztyber: radca prawny, ma ponad 20 lat doświadczenia, jako prawnik firmowy. Obecnie zajmuje w Alcatel-Lucent stanowisko Dyrektora Działu Prawnego odpowiedzialnego za obsługę Global Partners Program oraz 3PI RBC na całym świecie. Od 1997 r. do 2006 r. w Lucent Technologies, a od 2007 r. w Alcatel-Lucent kierował Działem Prawnym w różnych, zmieniających się w czasie, międzynarodowych obszarach geograficznych. W końcowym okresie swojej pracy prawnika regionalnego, kierował zespołem złożonym z kilkudziesięciu prawników z kilkunastu krajów i był odpowiedzialny za obsługę prawną Alcatel-Lucent w ponad 40 krajach. Na początku 2013 r. awansowany na stanowisko Dyrektora Działu Prawnego odpowiedzialnego za obsługę prawną części działalności Alcatel-Lucent na całym świecie. Jest to jeden z nielicznych przykładów tego typu kariery wśród polskich prawnik na globalnym rynku.
Global Partners Program jest jedną z kluczowych inicjatyw strategicznych podjętych przez kierownictwo Alcatel-Lucent w ramach ogłoszonego w 2013 r. planu restrukturyzacji firmy. Zespół prawny kierowany przez Tomasza Sztybera jest odpowiedzialny za stworzenie ogólnych ram prawnych programu, zapewnienie jego zgodności z przepisami i regulacjami na całym świecie oraz za wsparcie negocjacyjne dla wszystkich kluczowych umów zawieranych przez Alcatel-Lucent w jego ramach.

Udostępnij na: