Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatek i kandydatów zainteresowanych dołączeniem do zespołu Biura Prawnego jako Radca Prawny

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatek i kandydatów zainteresowanych dołączeniem do zespołu Biura Prawnego jako  Radca Prawny.

 

Na osobę, której poszukujemy do naszego zespołu, czekają wyzwania związane z wewnętrzną obsługą prawną jednej z najbardziej rozpoznawalnych firm medialnych w Polsce. Dołączysz do młodego, profesjonalnego zespołu prawników prowadzącego ciekawe sprawy. Oferujemy interesującą pracę, wynagrodzenie adekwatne do faktycznie posiadanego doświadczenia, wiedzy i motywacji, uzależnione od zaangażowania w powierzone obowiązki.

 

 

 

Zadania:

 

 

 • wsparcie prawne Spółki w bieżącej działalności oraz rozwiązywanie pojawiających się problemów,
 • sporządzanie wewnętrznych analiz i opinii prawnych,
 • przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów,
 • reprezentowanie Spółki przed Sądami i organami administracyjnymi,
 • udział w postępowaniach o zamówienia publiczne – sporządzanie dokumentacji,
 • wewnętrzna legislacja – sporządzanie projektów i redagowanie wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów, procedur itp.).

 

 

 

Poszukujemy Radców prawnych:

 

 

 • ze znajomością i wiedzą praktyczną w zakresie co najmniej jednej z następujących dziedzin prawa: prawo zamówień publicznych, prawo autorskie – szczególnie w zakresie produkcji telewizyjnej, prawo znaków towarowych,
 • z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i w piśmie, w tym terminologii prawniczej,
 • komunikatywnych i umiejących pracować w zespole,
 • z umiejętnością bardzo dobrej organizacji pracy własnej oraz samodzielnością w podejmowaniu decyzji.

 

 

 

Oczekujemy również:

 

 

 • wysokich standardów pracy,
 • zaangażowania w wykonywanie obowiązków.

 

 

 

Oferujemy możliwość:

 

 

 • pracy wśród wybitnych specjalistów w przyjaznej atmosferze i w zgranym zespole,
 • uczestniczenia w interesujących sprawach,
 • korzystania z kart sportowych i programu opieki medycznej,
 • śledzenia z bliska interesujących wydarzeń jakie współtworzy nasza firma.

 

Forma współpracy: umowa o pracę.

 

 

 

Osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do udziału w rekrutacji i przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego do 15 września 2018, na adres email: rekrutacja@tvp.pl, W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu rekrutacji: „TRP”.

 

 

 

W CV lub treści maila NIEZBĘDNE jest umieszczenie JEDNEJ z poniższych klauzul. Zgłoszenia bez wybranej klauzuli nie będą mogły być wykorzystane do celów rekrutacji i ZOSTANĄ USUNIĘTE.

 

 

 

Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane w procesie rekrutacji na stanowisko Radca Prawny jak również w innych/przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

 

„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Radca Prawny, prowadzonej przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa oraz w innych procesach rekrutacji, prowadzonych przez Telewizję Polską S.A.”.

 

 

 

Jeśli chce Pan/Pani by przesłane dane mogły być uwzględniane/wykorzystane jedynie w procesie rekrutacji na stanowisko Radca Prawny prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli:

 

 „Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zawartych w dokumentach przekazanych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko Radca Prawny, prowadzonej przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa”.

 

 

 

Informujemy, że:

 

zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO − administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. (dalej TVP S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w TVP S.A. maksymalnie w okresie 3 lat od momentu przesłania do TVP S.A. danych osobowych w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji.

 

Dodatkowo informujemy, że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez TVP S.A. rekrutacji, Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem: rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w TVP S.A. na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu, a także (o ile zgoda tego dotyczy) w przyszłych procesach rekrutacji.

 

Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.

 

Udostępnij na: