„Tajemnica adwokacka i radcowska” – konferencja

We wtorek, 8 grudnia br., odbędzie się konferencja pt. „Tajemnica adwokacka i radcowska – gwarancja praworządności państwa – rozwiązania de lege lata i postulaty de lege ferenda” organizowana przez OIRP w Warszawie i ORA w Warszawie.

Wszystkich chętnych radców prawnych i aplikantów radcowskich serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnej konferencji organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, która odbędzie się 8 grudnia w godzinach 10.00–15.00 w siedzibie ORA w Warszawie (Al. Ujazdowskie 49). Podczas spotkania omówiony zostanie problem tajemnicy adwokackiej i radcowskiej pod kątem konstytucyjności przepisów i postulatów de lege ferenda, a także zagrożeń i gwarancji rozwiązań de lege lata. Szczegółowy program konferencji znajduje się poniżej.
Radcy prawni i aplikanci radcowscy z OIRP w Warszawie, biorący udział w konferencji, mogą otrzymać 8 punktów szkoleniowych. W chwili obecnej brak wolnych miejsc. Termin zgłoszeń upływa 4 grudnia. Uwaga, liczba miejsc ograniczona!

Udostępnij na: